Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970

Catedra „Merceologie,  Comerţ și Alimentație Publică” acordă o mare atenţie modernizării procesului de instruire. În acest scop sunt utilizate contactele active cu universităţile de profil din ţară şi de peste hotare (ASE Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova, Universitatea Tehnică din Chişinău, Universitatea Naţională de Economie şi Comerţ din Kiev etc.).

Pentru a avea acces la mobilitatea academică, catedra colaborează cu agenţii economici naționali precum:

 • S.A. „Supraten”;
 • S.A. „Camelia”;
 • S.A. „Unic”;
 • S.A. „Macon”;
 • S.A. „Zorile”;
 • S.A. „Artima”;
 • S.R.L. „Contact Bar”;
 • S.R.L. „Caravan Prim”;
 • S.R.L. „La Arap Alb”;
 • S.R.L. „Catering Moldova”;
 • Asociația Culinarilor din Republica Moldova;
 • Serviciul Vamal al R.Moldova.

În baza contractelor încheiate se organizează practicile de producere, tehnologică și de licență, participări la proiecte de specialitate, apărarea tezelor de licenţă și de master.

Totodată, catedra oferă posibilitatea participării în proiecte internaționale, prin contractele de colaborare cu partenerii externi:

 • Proiectul „Europa 3000”;
 • „Italia de la Instituto Professionale per servizieno gastronomici – operatori Turistici -  Gianola di Formia”

Studenții italieni învață să gătească sarmale și mămăligă în cadrul unui curs special la ASEM în Chișinău - VIDEO