Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970
SPECIALITATEA  Comerț și Expertiza Mărfurilor în Activitatea Vamală

Ciclul II de instruire universitară (masterat) urmăreşte scopul aprofundării teoretice şi practice a specialiştilor cu studii superioare de licenţă, aplicând la specialitatea Comerț şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală. Studiile se desfășoară pe parcursul a doi ani de instruire cuantificaţi cu 120 de credite de studii ECTS.

Studiile de masterat la acest program de învățământ au orientarea de profesionalizare în merceologie şi expertiza mărfurilor şi pregătesc specialistul pentru următoarele tipuri de activitate:

 • organizarea şi dirijarea activităţii de achiziţionare, depozitare-păstrare, procesare şi comercializare a mărfurilor nealimentare;
 • expertiza merceologică şi complexă,  atestarea şi certificarea mărfurilor;
 • elaborarea standardelor şi regulamentelor tehnice la mărfuri;
 • controlul, determinarea şi estimarea nivelului calităţii producţiei şi mărfurilor;
 • studierea, analiza şi formarea sortimentului producţiei şi mărfurilor, identificarea mărfurilor şi falsificărilor mărfurilor;
 • consultarea consumatorilor în domeniul calităţii, sortimentului, marcării, condiţiilor de păstrare şi utilizare a mărfurilor şi în alte domenii conexe protecţiei drepturilor consumatorilor;
 • dirijarea calităţii şi sortimentului producţiei şi mărfurilor;
 • studierea, estimarea şi determinarea volumului cererii de mărfuri a consumatorilor;
 • negocierea şi încheierea contractelor pentru procurarea-livrarea mărfurilor nealimentare;
 • organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor;
 • logistica mărfurilor de consum.

La finele studiilor, în baza prezentului plan de studii, masterandul trebuie să posede un volum amplu de cunoştinţe şi competenţe pentru a efectua efectiv comercializarea, expertiza merceologică şi complexă, dirijarea calităţii şi sortimentului producţiei şi mărfurilor în concordanţă cu cerinţele ecologiei, protecţiei mediului şi consumatorului întru satisfacerea necesităţilor sferei producerii, comerţului şi consumatorului.

Domeniile de bază de valorificare a absolventului studiilor de masterat în specializarea dată sunt:

 • organele executive ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • întreprinderile şi organizaţiile de comerţ şi expertiză a mărfurilor, birourile Camerei de comerţ-industrie şi ale serviciilor vamale;
 • întreprinderile de producere, aprovizionare şi achiziţie, de depozitare-păstrare de stat, ale cooperaţiei de consum şi private;
 • organele de standardizare, metrologie, certificare şi control a calităţii mărfurilor de stat, ale cooperaţiei de consum şi obşteşti;
 • instituţiile de învăţământ profesional, precum şi activitatea de întreprinzător.