Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Curatorul sau îndrumătorul grupei academice este cadrul didactic, numit prin Dispoziţia decanului facultăţii, şi care este responsabil de grupă, până la finalizarea studiilor.

Îndrumătorul are rolul de organizator al activităţilor academice şi extracurriculare.

Specialitatea Business şi Administrarea; Achiziții; Managementul proprietății intelectuale
Catedra Management
Blocul A, etajul 7, bir. 709
BA -141 Ţîmbaliuc Natalia, lector universitar
BA -142 Hăbăşescu Mariana, lector universitar
BA -143 Rău Andrei, lector superior
BA -144 Cernat Veronica,  lector universitar
BA -145 Sandulache Veronica,asistent universitar
BA -146 Vornoviţchi Diana, lector universitar
BA- 147 Zamaru Victor, lector universitar
BA -148 Dorogaia Irina, conf. univ., dr.
BA -149 Oboroceanu Irina, conf. univ., dr.
A -141 Negru Ion, conf. univ., dr.
MPI-141 Şendrea Mariana, conf. univ., dr.
Specialitatea  Marketing şi Logistică
Catedra Marketing şi Logistică
Blocul A, etajul 4, bir.  401
MKL 141 Saharneanu Liliana, lector superior
MKL 142 Saharneanu Liliana, lector superior
MKL 143 Șișcan Ecaterina, lector superior
MKL 144 Rotaru Olesea, lector superior
MKL 145 Mitnițcaia Lidia, conf. univ., dr.
MKL 146 Kovaliova Elena, lector universitar
Specialitatea Turism
Catedra Turism şi servicii hoteliere
Blocul A, etajul 2, bir.  214
T 141  Rusu Livia, lector superior .
T143  Ţurcan Natalia, conf. univ., dr.
Specialitatea Merceologie şi Comerţ; Tehnologia și managementul alimentației publice
Catedra Merceologie, comerţ și alimentație publică
Blocul A, etajul 2, bir.  211
MERC 141 Șpac Ghenadie, conf. univ., dr.
MERC 142 Raischi Natalia, lector superior
TAP 141 Tabunșcic Olga, lector superior