Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Anatol Dicusar

Anatol Dicusar
conducător artistic

Anatol Dicusar, este conducătorul muzical de la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 1990 şi până în prezent. Prima formaţie a fost numită ”D Ortex”, a doua promoţie ”MLD”: muzic-live-dans, apoi ”Etoile”, în prezent activează formaţia ”Contur”. A.Dicusar a promovat mai multe talente, care au participat la toate concursurile posibile: Fabrica de Staruri; Concursul Naţional ”Ars Adolescentina”; Concursul Internaţional ”Slaveancaia Zveda” în o.Oriol; Concursul Republican al cîntecului francofon ”Chantons amis!” ş.a.

CONTUR

Viziunea noastră este ca tinerii din Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM să fie participanţi activi în societate şi să aiba o educaţie completă, atît prin metode didactice la orele de curs, cit si cu ajutorul cintecului, poeziei, dansului.Educaţia artistică şi culturală în colegiu constituie o componentă esenţială a educaţiei tinerilor, deoarece contribuie la dezvoltarea liberei voinţe, a sensibilităţii şi deschiderii către ceilalţi; ea reprezintă un element fundamental al egalităţii de şanse şi o precondiţie pentru adevărata democratizare a accesului la cultură.