Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

sefgrupe

Consiliul Şefilor de Grupă este o conformaţie din cadrul Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, fondată 10.10.2014, care îşi desfăşoară acţiunile în raport cu deviza ,,Împreună spre succes”, ţinînd cont de următoarele obiective:

  • Colaborarea cu diriginţii, şefii secţiilor, administraţia colegiului  în vederea realizării statutului Consiliului Şefilor de Grupă
  • Analiza rezultatelor la învăţătură cu evidenţierea rezultatelor maxime şi a celor nesatisfăcătoare şi întreprinderea măsurilor pentru reducerea nereuşitei şcolare
  • Analiza frecvenţei cu scopul de a limita numărul absenţelor şi rezultatelor  nesatisfăcătoare
  • Identificarea problemelor cu care se confruntă elevii în cadrul colegiului şi contribuirea la soluţionarea acestora, modalităţi de comunicare între profesori şi elevi

Activitatea acestei structuri organizatoarice este coordonată de:

- preşedinte: Profir Daniela;
- vicepreşedinte: Meleca Sandra;
- secretar: Croitoru Daniela;
- grupul de iniţiativă: Grajdean Adrian , Nicolaescu Maria, Duca Raisa, Barbieru Ana- Carolina, Calaraşan Elena, Juravschi Anastasia, Mocan Ana, Rusu Daniela,

sefgrupe1

Consiliul Şefilor de Grupă se bucură de susţinerea acordată de dna Lidia Pleşca, director al CNC al ASEM şi dna Svetlana Manuil, director adjunct pentru educaţie. Şedinţele derulează în fiecare joi la ora 12:30  în cabinetul 115 blocul D, în cadrul cărora se discută ideile inovatoare şi doleanţele  elevilor, precum şi mobilizarea în scopul de a oferi suport în organizarea diverselor activităţi în incinta instituţiei de învăţămînt.