Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Biblioteca

bibl

Valentina Melihov
șef secție Biblioteca
CNC al ASEM

Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ (CNC) al ASEM are misiunea de a sprijini procesul de studii, informare şi documentare, colecţia bibliotecii constituind un instrument eficient de muncă intelectuală pentru utilizatori, asigurîndu-i cu informaţia necesară, prin modernizarea şi dezvoltarea serviciilor.

bibl1

Prin metode de promovare, accesibile instituţiei, bibliotecarii urmăresc asigurarea comunicării, colaborării şi cooperării optime între Biblioteca şi publicul ei.

Biblioteca CNC al ASEM, integrată în procesul instructiv-educativ, caută prin modalităţi concrete să-şi exercite funcţiile pentru a corespunde cerinţelor învăţămîntului modern, realizîndu-şi obiectivele la un nivel cît mai calitativ.

Biblioteca CNC deţine o colecţie de 78206 de publicaţii şi pune la dispoziţie un bogat fond de cărţi, enciclopedii periodice şi alte surse de informaţie, în următoarele domenii:

  • Economie;
  • Finanţe;
  • Marketing;
  • Management;
  • Merceologie;
  • Turism;
  • Alte domenii.

Biblioteca CNC oferă condiţii bune de lucru, asigură accesul liber la informaţie, la cunoaştere şi învăţare.

Actualmente, în Biblioteca CNC, activează bibliotecari cu o bogată experienţă profesională: Valentina Melihov, şef-serviciu; Larisa Jeinova, specialist principal; Ecaterina Capcelea, şef-oficiu, Ala Namaşco, bibliotecar.

bibl1