Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Maria Bulgac, șef catedră
"Comerţ, Merceologie, Tehnologie"
prof. de Merceologie, gr. didactic I

Catedra promovează obiectivele ce sunt orientate spre modernizarea procesului de formare a viitorilor specialişti în Comerţ, Merceologie, Tehnologia produselor alimentaţiei publice din perspectiva centrării pe elev cu formare de competenţă prin valorificarea tehnologiilor didactice moderne şi mijloacelor informaţionale.

Valorile promovate la catedră se realizează prin activităţi educaţionale didactico- metodice; valorificarea potenţialului didactic prin participare la realizarea programelor de cercetare sau proiecte internaţionale; dezvoltarea relaţiilor de parteneriat academic, social durabil, axat pe beneficii comune pe termen lung;

Cadrele didactice formează veriga de bază a activităţilor de predare- învăţare- evaluare la disciplinele de specialitate şi de formarea competenţelor profesionale.

În procesul de instruire la catedră activează cadre didactice care deţin:

  • titlul ştiinţific - 2 profesori
  • studii de master - 6 profesori
  • gradul didactic superior - 2 profesori
  • gradul didactic I - 2 profesori
  • gradul didactic II - 6 profesori

O importantă contribuţie la cultivarea interesului pentru cercetare revine activităţii ştiinţifico-practice a elevilor, care prin participarea lor la Conferinţele Ştiinţifice Internaţionale; la diverse concursuri naţionale şi internaţionale, dintre care putem menţiona „Concursul Internaţional Catering Moldova, Ediţia IV, desfăşurat la Moldexpo (anul 2013),” „Concursul Naţional al Tinerilor Culinari (2014)”; concursuri la specialitate, contribuie substanţial la confirmarea prestigiuluiinstituţiei drept una dintre cele mai bune instituţii din ţara.