Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Iovu-Carauş Marina
șef catedră "Contabilitate"
prof. de Contabilitate, gr. didactic I

Catedra "Contabilitate" a fost constituită în septembrie 2004, deoarece s-a ramificat catedra „Economie şi Comerţ. Membrii catedrei pregătesc specialişti în domeniu conta-bilităţii pentru a activa în întreprinderi şi instituţii de stat sau private în calitate de contabili, operatori, casieri, economişti.

Obiectul activităţii profesionale îl constituie evidenţa contabilităţii financiare şi manageriale în entităţile de comerţ, producere, organizaţii non-guvernamentale, întreprinderi de stat. Urmărind formarea specialistului în domeniul contabilităţii, care să activeze autonom, calitativ, dar şi în colaborare şi cooperare în echipă, în relaţii de parteneriat, este important ca elevilor să li se dezvolte capacităţi de autoevaluare şi evaluare reciprocă.

Astăzi catedra dispune de 23 de cadre didactice, dintre care 11 profesori de bază şi 12 cumularzi. Deşi tânără, catedra se bucură de cadre didactice bine instruite, având 5 conferenţiari universitari, doi doctoranzi, 1 profesor cu grad didactic superior, 4 profesori cu gradul I şi 7 profesori cu grad didactic 2.. Orientaţi către o perfecţionare continuă, membrii catedrei participă activ la diverse seminare, training-uri atât în domeniul de specialitate cât şi în pedagogie, colaborează pe plan ştiinţific cu alte colegii, facultăţi de profil economic din ţară şi de peste hotare. Cadrele didactice organizează diverse activităţi extradidactice, care au drept scop dezvoltarea competenţelor în domeniu.

Ca rezultat al participării active a elevilor la activităţile extracurriculare, corpul didactic se bucură de performanţele acestora, ce se materializează prin diverse locuri premiante.Accentul se pune pe metodele activ-participative care sporesc potenţialul intelectual al beneficiarilor prin angajarea unui efort personal în actul învăţării şi pregătirii elevilor pentru o viaţă profesională activă şi creativă. Prin formarea profesională se urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi, fiind reprezentate de acţiuni instructive, dirijate şi concordante, care au ca obiective asigurarea unui volum de cunoştinţe şi a unei experienţe practice şi dezvoltarea unui set de aptitudini, a unui parteneriat atitudinal, toate necesare pentru realizarea în condiţii de eficienţă a cerinţelor unei profesii/post.