Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Catedra Diriginților a fost creată în anul de învățămînt 2012-2013.

Ea își propune concentrarea activității pentru sporirea atenției acordate modului în care elevii se adaptează și se integrează în colectiv, creșterea interesului pentru învățătură, frecvența, stimularea potențialului intelectual al elevilor, lupta cu absenteismul școlar, colaborarea permanentă cu părinții în vederea optimizării relației colegiu-familie, îmbunătățirea capacității de autocontrol și autoformare.

Astfel, Catedra Diriginților își îndreaptă acțiunile spre realizarea unor activități prin care elevii să conștientizeze că doar prin implicarea lor activă în actul educațional, vor reuși să se formeze ca personalități cu o pregătire multilaterală, globală , utilă pentru viață.

Catedra Diriginților numără 53 de diriginți. Sub conducerea diriginților, la inițiativa lor, se desfășoară manifestări culturale de real folos, cu impact benefic  pentru tineri, fie la nivel de grupă sau la nivel de colegiu.

Printre diriginții cei mai activi în primul semestru putem nominaliza: Panaguța R. care a organizat un medalion literar cu genericul  „Chișinău – orașul de pe cele 7 coline”, unde elevii au fost familiarizați cu trecutul glorios și prezentul promițător al capitalei noastre. Golban E. și Roman M. au desfășurat medalionul literar consacrat Anului lui Dumitru Matcovschi „Omagiu poetului”,la care elevii au participat activ recitînd poezii din creația poetului. Panaguța R. a desfășurat o conferință științifică cu genericul „Făuritorii istoriei Țării Moldovei”. Elevii participanți au prezentat cu mîndrie personalitățile istorice care au contribuit la scrierea istoriei țării noastre, Botnăraș N., Ciorbă-Perciun E.  au realizat o compoziție literar-muzicală consacrată Zilei Lucrătorului din învățământ, felicitînd cadrele didactice. Botnăraș Nina a realizat și o conferință științifică la chimie cu genericul "Chimia este viată"
De Ziua Mondială a Diabetului, d-na Druță T. a desfășurat o masă rotundă, iar d-na Babcenco C. a realizat ora de dirigenție publică „Sunt ceea ce mănînc”, ambele manifestări au fost adevărate lecții de viață pentru tineri.

O expoziție de excepție a fost organizată la catedra „Comerț, Merceologie, Tehnologii” cu implicarea diriginților Babcenco C., Slănină A., Druță T. cu genericul „Creațiile elevilor de la specialitatea Tehnologia Produselor Alimentației Publice”. Sub conducerea d-nei Babcenco C., dirigintă a două grupe, 10 elevi din colegiu au participat la preselecția organizată la Iași pentru cel de-al II-lea sezon al reality show-ului ”Hell's Kitchen – Iadul Bucătarilor”, 2 dintre ei au fost admiși în etapa următoare.

În cadrul desfășurării Hramului Colegiului s-au încadrat activ diriginții Movileanu E., Botnăraș N., Vasiliu G., Moloșag V., Gonța A., Panaguța R., Barbăneagră O.

Diriginții Pușcaș G. și  Movileanu E  profesori la disciplinele economice., au realizat concursul economic cu genericul „Deficitul bugetar și modalități de finanțare a acestuia”. Participanții la conferință au avut ocazia de  a-și  demonstra și aplica cunoștințele acumulate pe parcursul a 3 ani de studii.  Popovici L. a organizat un concurs economic de Ziua Statisticii cu grupele anului II de la Contabilitate, în cadrul căruia elevii au demonstrat cunoștințe profunde la statistică.Diriginții Arcan P., Antoci A., Boșcăneanu N. mai sunt și coordonatori ai Firmelor de Exercițiu, inaugurându-le fastuos.

Toți diriginții au realizat ore de dirigenție conform planului, au desfășurat adunări de părinți, informându-i despre situația școlară a elevilor și le-au mulțumit pentru buna educație a copiilor.

În primul semestru , sub conducerea  doamnelor Golban E. și Roman M., un grup de elevi din colegiu au participat la concursul național  „Focul din vatră”, consacrat  anului Dumitru Matcovshi, de unde s-au întors cu premiul III. Un alt grup de elevi au participat la concursul național muzical organizat de compania publică Teleradio Moldova, „Ars Adolescentina”, elevul Valuță Andrei s-a învrednicit de premiul I, iar formația „ConTur” a primit mențiune de la Institutul Fraților Golescu, din România și de la compania Teleradio Moldova. Evenimentele majore din prima jumătate a anului de învățămînt 2014-2015 au fost: Marcarea jubileului de 70 ani ai Colegiului și Hramul Colegiului din 26 noiembrie 2014, de ziua Sf. Ioan Gură de Aur., la care au participat activ  elevii și toate cadrele didactice.

cdir1m

„Chișinăul- orașul de pe cele 7 coline”
Activitate organizată de profesoara de istorie Panaguță R., cu elevii anului 3, care a avut loc pe data de 27 octombrie 2014

 
cdir1m

Concurs la Statistică organizat de dna Lia Popovici, elevii anului 2, la specialitatea CON

 
cdir1m

Conferință științifică la istorie cu genericul „Făuritorii Țării Moldovei”, organizat de profesoara de istorie Panaguță R.

 
cdir1m

Masă rotundă organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat. Organizator - profesoara de Tehnologia alimentației dietetice Druță Taisia, cu elevii grupelor TAP 121 -122

 
cdir1m

Medalion literar consacrat lui Dumitru Matcovschi, organizat de dna Golban Elena și Roman Mariana.

 
cdir1m

Concursul economic cu genericul „Deficitul bugetar și modalități de finanțare a acestuia”. Organizatori: Elena Movileanu, Pușcaș Gabriela. Participanți: elevii anului 3, specialitatea Contabilitate.

 
cdir1m

Hramul de Sf. Ioan Gură de Aur. Colegiul a ales acest Sfânt Ierarh, deoarece el era un Mare Dascăl al Lumii și un adevărat îndrumător al cunoștințelor.

 
cdir1m

Elevii CNC, îndrumați de profesoara de Tehnologia Alimentației Publice, Babcenco Coralia, au participat pe data de 15 noiembre 2014 la Iași, România la Preselecția „Hell`s Kitchen - Iadul Bucătarilor” la cel de-al doilea sezon al reality-show-lui vestit în România condus de Antena1. Fiecare participant a preparat acasă autograful culinar care l-a prezentat în fața juraților, președintele fiind MONA Segall (producătorul general al emisiunii). Elevii anului 2,3,4 i-au cucerit pe jurații show-ului, cu preparatele gătite cu multă dragoste și entuziasm.