Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Lupu Lilia
șef catedră "Discipline reale"
prof. de Matematică, gr. didactic I

La 1 septembrie 1998, fostul Tehnicumul de Comerţ Sovietic este redeschis şi renumit Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova.Tot atunci catedrele ”Fizică, Matematică şi Informatică”, “Geologie şi Chimie”, conduse de doamnele Eugenia Vîlcu, profesoară de matematică şi Nona Slabu, profesoară de chimie, precum şi catedrele disciplinelor umanistice au fost reunite în catedra ,,Discipline liceale”.

Toamna anului 2001 determină distincţia între cele două profiluri şi este creată catedra “Ştiinţe Exacte”, acum ”Discipline reale”.

Pe parcursul timpului eficienţa activităţii acestei catedre este determinată de competenţele cadrelor didactice de excepţie ca domnul Reli Calistru-profesor de matematică, doctor conferenţiar, sef-catedră “Ştiinţe Exacte”; Dumitru Taragan-profesor de matematică, doctor conferenţiar; Maria Bujac, profesoară de matematică; Larisa Ştirbu-profesoară de chimie, grad didactic superior, grad managerial II; Golovaci Ilie, professor de fizică ş.a.Performanţele unui profesor se aprobă prin dăruirea şi vocaţia cu care munceşte, tendinţa de a străbate toate orizonturile disciplinei ce o posedă precum şi prin succesele disciplinilor–elevii premianţi în urma participării la concursuri şi olimpiade. Ani la rînd cu diplome de merit şi locurile I, II, III se întorc elevii profesorilor Gutium Victoria-profesoară de chimie, grad didactic superior, Director adjunct pentru instruire; Spinei Ludmila - grad didactic superior, şef-catedră ”Ştiinţe Exacte”; Garas Ala - profesoară de biologie, grad didactic superior; Munteanu Stanislav, Mîţu Gheorghe - profesori de fizică, grad didactic unu; Onicov Xenia - profesoară de matematică, grad didactic doi ş.a.

Astăzi activitatea corpului didactic al catedrei ”Discipline reale” se axează pe elaborarea proiectelor prin prisma temelor de cercetare propuse şi utilizarea tehnologiilor moderne şi eficiente; colaborarea cu catedre de caracter identic din alte colegii; lucrul cu elevii dotaţi şi deopotrivă; participarea la seminare, conferinţe ştiinţifice şi metodice, precum şi frecventarea cursurilor de formare continuă. Acest fapt expune potenţialul celor 22 de profesori dintre care un doctor conferenţiar, cinci deţin gadul didactic superior, şase –grad didactic I, doisprezece-grad didacti II, doi masteranzi, iar alţii îşi continuă studiile la masterat.