Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Vasiliu Galina
șef catedră "Discipline Umanistice"
prof. Limbă și Lit. română,
grad didactic I

Istoria Catedrei „Discipline Umanistice” începe odată cu înfiinţarea colegiului propriu-zis. Abilitatea de a valorifica frumuseţea limbii şi literaturii române,  a celei engleze şi franceze e dezvoltată de profesorii disciplinelor respective. Trecutul glorios al străbunilor, comportamentul civic al elevilor e în vizorul profesorilor de istorie şi filozofie. Şi, fiindcă noi „Cărăm toată viaţa pe tălpi geografia locului natal ” , importanţa specialiştilor de la geografie e, negreşti, incomensurabilă, precum şi a celor de la educaţia fizică, ce mereu reiterează „Mens sana in corpore sano”. 

De la deschiderea Tehnicumului Sovietscoi Torgovli, denumire iniţială a instituţiei, pînă în anul 1992, catedra se numea Comisia disciplinelor de cultură generală, ce includea toate materiile de cultură generală.

Anul 1993 aduce o altă  denumire - Catedra Disciplinelor liceale, cu 36 de membri, atăt de la disciplinele reale, cît şi de la cele umanistice. Aceasta, în 1997, se divizează în 4 catedre- dintre care- Limba şi Literatura Română, Istorie, Geografie cu şefa catedrei –Pleşca Lidia. Iar în 1998 se modifică numele instituţiei, devenind  Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi se mai adaugă disciplinele Filozifie şi Psihologie. În anul 2001 se reorganizează în colegiu structurile,   catedra se numeşte „Ştiinţe Umanistice ” cu şefa ei – Cazacu Victoria. În perioada 2012-2014, şefa catdrei a fost numită Căpăţînă L. În 2014 catedra este numită „Discipline Umanistice”, şefă fiind Vasiliu G. Actualmente catedra are 35 de membri, acoperind toată paleta de titluri didactice:  grad superior- 5, grad didactic unu - 9 , grad didactic doi - 13, profesori începători - 8. Profesorii catedrei sînt pedagogi cu experienţă, ce se implică activ în procesul de instruire a elevilor.

Dragostea de muncă şi atitudinea creatoare în predarea disciplinelor umanistice,  contribuie substanţial la confirmarea catedrei drept una dintre cele mai bune din colegiu. Profesorii depun efort pentru consolidarea prestigiului ştiinţific al catedrei prin publicarea materialelor didactice în ziarele şi revistele de specialitate, elaborarea programelor analitice moderne şi de înalt conţinut - specifice unui învăţamînt eficient, activ şi participativ - capabil să asigure rezultatele scontate (Mîrza G., Cazacu V., Manuil S., Ceban R., Prodan S.). Au participat la realizarea testelor pentru Olimpiada republicană (Pleşca L., Căpăţînă L., ), au iniţiat „Revistă Literară” cu apariţii periodice (Ghileţchi Z., Vasiliu G.), Se promovează un management participativ, axat pe o abordare modernă a formării specialiştilor, asigurînd, totodată, pregătirea eficientă a susţinerii examenelor de bacalaureat. Iar activităţile extradidactice au menirea de a proiecta contribuţia personalităţilor culturii române şi universale (Golban E., Moloşag V., Cebotari M., Dicusar A.) . Iar de locurile premiante de la diverse întreceri sportive sunt responsabili Moţoc S., Mutelică V. şi Golban V. 

Cadrele didactice realizează demersul educaţional pentru crearea personalităţii viitorului specialist, de aceea lui i se cere competenţă, dăruire şi umanism, ţinîndu-se cont de faptul că se lucrează cu un material preţios, complicat şi sensibil - omul în devenire - ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii.