Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Budurin-Furculiţă Cristina
șef catedră "Economie, Turism, Servicii"
prof. de Management, gr. didactic I

Catedra "Economie, Turism, Servicii" reprezintă una din subdiviziunil e structurale de baza cu caracter metodico-ştiinţific a Colegiului Naţional de Comerţ" ce are ca direcţie prioritară asigurarea instruirii profesionale a elevilor în domeniile de administrare a afacerilor, turismului, serviciilor si alte domenii asociate.

Fondată la 01.10.2010, odată cu majorarea numărului de elevi de la toate specialităţile şi introducerea specialităţilor "Turism" şi "Servicii hoteliere". Activitatea catedrei este orientată spre realizarea procesului de instruire cu acumularea unui ansamblu de cunoştinţe teoretice, formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice de comunicare, promovare, cooperare şi dezvoltarea abilităţilor creative şi manageriale, care vor permite încadrarea viitorilor specialişti în cîmpul muncii.. La catedră activează un colectiv de profesori bine instruit în organizarea şi desfăşurarea procesului didactic, format din 13 cadre didactice titulare şi 16 prin cumul de funcţie, 78% din ei deţin grade didactice.

Organizarea activităţilor didactice şi extradidactice cu desfăşurarea meselor rotunde, conferinţelor ştiinţifice, întîlnirilor cu specialişti din mediul de afaceri, decadelor catedrelor şi atelierelor metodice. Parteneriatul extern care a devenit obiectivul dominant al instituţiei în ultimii ani se realizează cu: catedrele de profil din alte colegii, asociaţii profesionale, agenţii de turism şi structuri de cazare partenere în realizarea tuturor stagiilor de practică a elevilor, proiectul "Firma de exerciţiu", proiectele "Profesionişti şi debutanţi", "Inovation camp", "Job Shadow day". Organizarea şi desfăşurarea excursiilor elevilor de la specialităţile "Turism" şi "Servicii hoteliere" sunt de asemenea un mijloc foarte bun de a stabili relaţii de parteneriat cu mediul real de afaceri.

Profesorii orientează elevii spre realizarea finalităţilor educaţionale corespunzătoare, promovînd stilul pedagogic democratic de colaborare şi cooperare, pentru a le insufla încredere în propriile forţe şi formarea capacităţilor de autoînvăţare, autoformare şi perfecţionare