Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Lidia Pleșca, director CNC al ASEM,
grad didactic superior, grad managerial I

Aflat într-un perimetru urbanistic edilitar şi select, în microraionul economiştilor de talie din inima Chişinăului: Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Academia de Studii Economice, Agroindbank, Victoriabanc, filiala Băncii Sociale etc., Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova este instituţia de învăţământ mediu de specialitate de renume din ţară, cu o istorie zbuciumată de 70 de ani, care a contribiut constant la pregătirea specialitilor competenţi şi competitivi pentru economia ţării.

Desprins din matricea solară a unui mijloc de octombrie (20.10.44) al tumultosului an 1944, botezat la începuturi Tehnicumul de comerţ sovietic, rebotezat în Colegiul Naţional de Comerţ (1991), aflat la răscrucea când i se punea la îndoială existenţa (1998) şi apoi primit, cu deschidere şi susţinere, în marea familie a Academiei de Studii Economice din Moldova în calitate de unitate funcţională a acesteia (1998), azi Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM este un centru de învăţământ mediu de specialitate, care îşi racordează, conştiincios şi perseverent, activitatea exigenţelor educaţionale moderne şi realităţii contemporane, colectivul căruia împărtăşeşte dezinteresat, cu dăruire şi competenţă, cunoştinţe în domeniul economiei, tehnologiilor  şi serviciilor tuturor tinerilor dornici de carte.

An de an, specialităţile: "Contabilitate", "Merceologie", "Comerţ", (profilul "Economie"), "Tehnologia produselor alimentaţiei publice" (profilul "Tehnologie"), "Turism" şi"Servicii hoteliere" (profilul "Servicii"), sunt tot mai solicitate, iar tainele lor vin să le deprindă tot mai mulţi copii şi nepoţi ai foştilor elevi, numărul cărora, apropo, depăşeşte cifra de 26 de mii.

Dimensiunea valorică a instituţii rezidă în relaţia deontologică dintre profesori, în colaborarea, prin fapte şi performanţe, dintre dascăli şi discipoli şi în dirijarea eficientă a activităţii educaţionale de către echipa managerială. Dăruit în exclusivitate unei activităţi nobile, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM - edificiu al învăţământului economic mediu de specialitate, trăieşte plenar, la prezentul activ, cu problemele şi cerinţele tinerilor, îşi analizează şi îmbunătăţeşte serviciile educaţionale, de aceea este spaţiul educaţional solicitat de tinerii din ţară .Astăzi in instituţie îşi fac studiile 1750 elevi şi activează 125 cadre didactice, 81 dintre care posedă grade didactice şi ştiinţifice . Mulţi absolvenţi revi ca profesori în instituţie, cadre didactice de la ASEM sunt şi dascălii elevilor din colegiu.