Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Manuil Svetlana
director adjunct pentru educație
grad managerial I
prof. Limba franceză, gr. didactic superior

Dificilă, dar nobilă, importantă şi de valoare este misiunea şcolii contemporane şi, implicit, a profesorului. Dezideratul educațional actual rămîne a fi transformarea instituțiilor de învățămînt în şcoli prietenoase copilului.Colegiul     nostru oferă elevului o preocupare pe potriva sa, un scop personal, un loc unde să se simtă valoros prin ceea ce poate face, prin sarcinile pe măsura lui, pe care le realizează cu succes. Aici copilul are posibilitate şi i se permite să se remarce prin participare la o conferință ştiințifică, la un concurs al erudiților, la un festival, concurs literar, o seară de romanțe, un concurs economic, un cenaclu literar, o masă rotundă, dezbateri economice, un TVC, o acțiune de caritate, ca apoi să devină „cineva” prin împliniri şi reuşite, prin corectare de sine. Elevii au posibilitate să se afirme în diverse domenii: să-şi dezvolte aptitudinile muzicale în cadrul formaţiei vocale «Contur». Amatorii de dans pot alege ansamblul de dans «Divertis». Prin prisma  activităţilor, elevilor li se altoieşte dragostea faţă de Patrie, se cultivă sentimentul de iubire pentru neam, pentru rădăcinile şi valorile poporului nostru, se educă toleranţa, altruismul, perceperea frumosului ,  promovînd valorile naţionale. Un rol important în desfăşurarea activităţilor educative îl au membrii Catedrei  Diriginţilor, pedagogul social, psihologul şcolar, biblioteca care aplică diverse strategii educative în raport cu personalitatea elevului, în parteneriat cu familiile elevilor, cu agenţii actului educaţional.

Un  partener activ în desfăşurarea procesului educaţional este, de fiecare dată, Senatul Elevilor, preşedinte Platon  Cătălina. Se implică activ în viaţa Colegiului şi Consiliul  şefilor de grupă, preşedinte Profir Daniela, Consiliul locatarilor  din cămin, preşedinte Brecico Alexandru, care reunesc membri activi şi entuziaşti,  cu spirit de iniţiativă şi buni organizatori.