Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Primul director - Costroma Dmitrii Vasile, profesor de Istorie. Întors de pe front, s-a încadrat activ în dezvoltarea instituţiei.Tehnicumul pregătea specialişti la 3 specialităţi: "Merceologia mărfurilor alimentare", "Merceologia mărfurilor nealimentare" şi "Contabilitate".

 

În perioada 1954 - 1957 în fruntea instituţiei se afla Socolov L. A., absolvent al primei promoţii a tehnicumului - 1946, care a urmat studiile la facultate. Fiind la cîrma instituţiei în cei 3 ani a izbutit a consolidat colectivul de profesori şi baza materială a instituţiei.

 

Cel de-al treilea director- Jiliţov E. A. (1957 - 1960), a participat la război, şi-a făcut studiile la Institutul de Comerţ Sovietic din or. Leningrad, a pus bazele instruirii în clădirea nouă din str. Petru Rareş 18. În anul 1957apare specialitatea "Tehnologia alimentaţiei publice".

 

În perioada 1961 - 1984 director devine Ghipici Petru Petru, învăţător Emerit al Republicii d-l . Elevii instituţiei devin parte a istoriei, participând la construcţia Centralei termo - electrice din Chişinău, pe pămînturile de ţelină (Kazahstan, or. Pavlodar), la  construcţia uzinei de ciment din Rîbniţa şi a uzinei de produse etero - uleioase din Bender. La Concursul Unional între tehnicumuri, instituţia s-a plasat pe primul loc, fiind decorată cu Diploma Expoziţiei realizărilor Economice Naţionale de gradul I şi zece medalii, inclusiv una de aur şi două de argint. În tehnicum activează Cercul Coral, care reunea circa. 300 corişti.

 

Din 1984 până în 1998 dirijează instiuţia Roibu Mihai Ştefan, profesor de Matematică. În 1991 Tehnicumul de Comerţ Sovietic îşi schimbă denumirea în Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău. În această perioadă contingentul de elevi constituia 1000 de elevi.. Studiile durează 5 ani, colegiul este definit ca instituţie superioară de scurtă durată . Apar noi specialităţi: "Relaţii Economice Internaţionale", "Managementul", "Comerţ, Turism şi Servicii Hoteliere", "Activitate comercială".

 

După evenimentele din 1998, pierderea sediului colegiului, după mult zbucium, Colegiul Naţional de Comerţ trece în componenţa Academiei de Studii Economice din Moldova, ca unitate funcţională. Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova de la 01.09.1998 director este numită d-na Larisa Ştirbu, Eminent al Învăţămîntului Public,În această perioadă se formează grupe liceale, se revine la specialităţi. Elevii susţin examene de bacalaureat.

 

Din 2011, prin concurs, director al Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM devine Lidia Pleşca, deţinătoarea medaliei ,,Meritul Civic''. Se revigorează tradiţiile. E perioada modernizării învăţământului, racordat la standarde europene, a studierii Codului Educaţiei, Colegiul devine centru -pilot în implementarea învăţămâmtului în baza Sistemului de Credite Transferabile de Studii (2013). Profesorii participă în grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor de studii în baza SCTS, care se implementează de la 1.09.14