Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
Anul finanțăriiTitlul proiectuluiTipul proiectuluiCodul proiectuluiDirector de proiectFinanțatorDirecția strategică de cercetare
2019 Conferința Științifică Internațională “Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 17/22.10.18F Lilia Grigoroi Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2019 Monografia “Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ” Proiecte pentru editarea monografiilor 02/22.10.18F Neli Muntean Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2018 Conferința Științifică Internațională “Contabilitatea și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 18.00059.06.22F/MS Liliana Lazari Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2017 Conferinţă ştiinţifică Internaţională “Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 17.00059.06.15F/MS Neli Muntean Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06