Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
Anul finanțăriiTitlul proiectuluiTipul proiectuluiCodul proiectuluiDirector de proiectFinanțatorDirecția strategică de cercetare
2019 Conferința Științifică Internațională “Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 17/22.10.18F Lilia Grigoroi Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2019 Monografia “Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ” Proiecte pentru editarea monografiilor 02/22.10.18F Neli Muntean Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2018 Conferința Științifică Internațională “Contabilitatea și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 18.00059.06.22F/MS Liliana Lazari Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06
2017 Conferinţă ştiinţifică Internaţională “Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale” Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internationale 17.00059.06.15F/MS Neli Muntean Guvernul Republicii Moldova “Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 16.06