Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
AnulTema de cercetareConducătorul temeiCercetătorii
2019 Dezvoltarea contabilității și raportării financiare în contextul integrării europene a Republicii Moldova Graur A. dr., conf. univ. membrii departamentului Contabilitate, Audit şi Analiză Economică
Armonizarea activităţii de audit la normele europene Iachimovschi A. dr., conf. univ. membrii departamentului Contabilitate, Audit şi Analiză Economică
2018 1.Modernizarea contabilităţii în contextul integrării economice europene Graur A. dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
2. Armonizarea activităţii de audit la normele europene Iachimovschi A. dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
3. Oportunităţi şi provocări pentru raportarea  financiară şi managerială în procesul integrării europene Lazari Liliana dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Analiză Economică
2017, 2016 1.Modernizarea contabilităţii în contextul integrării economice europene Graur A. dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
2. Racordarea activităţii de audit la bunele practici internaţionale Iachimovschi A. dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
3. Oportunităţi şi provocări pentru raportarea  financiară şi managerială în procesul integrării europene Lazari Liliana dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Analiză Economică
2015 1. Modernizarea contabilităţii în contextul integrării economice europene Bucur V. dr.hab., prof. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
2. Racordarea activităţii de audit la bunele practici internaţionale Iachimovschi A. dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
3. Oportunităţi şi provocări pentru raportarea  financiară şi managerială în procesul integrării europene Lazari Liliana dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Analiză Economică
2014 1. Perfecţionarea contabilităţii în contextul implementării Standardelor Naţionale şi Internaţionale de Raportare Financiară Nederița A. dr.hab., prof. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
2. Implementarea Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) in condiţiile Republicii Moldova: noi abordări, noi perspective Iachimovschi A. dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
3. Racordarea practicilor contabile din Republica Moldova cu directivele europene şi cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară Lazari Liliana dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate
4. Perfecționarea metodelor analitice în contextul perspectivelor și provocărilor de raportare financiară și managerială Muntean Neli dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Analiza Activității Economico-Financiare
2013 1. Probleme privind tranziţia la Standardele Naţionale (II) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară Nederița A. dr.hab., prof. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate și Audit
2. Racordarea practicilor contabile din Republica Moldova cu directivele europene şi cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară Grigoroi Lilia dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Contabilitate
3. Perfecționarea metodelor analitice în contextul perspectivelor și provocărilor de raportare financiară și managerială Paladi Valentina dr., conf. univ. Cadrele didactice ale catedrei Analiza Activității Economico-Financiare