Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului
Te-ai gândit să devii Analist financiar?
... sau Evaluator de entități?
CE ESTE CERCUL ŞTIINŢIFIC:

Cercul ştiinţific studenţesc la analiza economico - financiară a entităţilor  (în continuare - Cerc) este o formă de activitate ştiinţifică constituită opţional pentru a dezvolta interesele şi aptitudinile studenţilor de a face investigaţii în domeniul analizei economico - financiare a entităţilor. Activitatea Cercului se desfăşoară în cadrul unor şedinţe tematice unde au loc discuţii libere şi constructive referitor la întrebările unor teme stabilite. Activitatea în cadrul centrului este una extracurriculară şi se desfășoară sub forma unor întâlniri, organizate în afara activităților didactice, întâlniri în care vor fi puse în dezbatere teme de interes cu caracter practic. Vor fi îmbinate prezentările de teme şi studii de caz cu dezbaterile şi susținerile de referate de către membrii cercului. Prezentarea temelor şi a studiilor de caz va fi făcută de către 1-2 cadre didactice sau specialiști din firme şi instituții financiar bancare cu experiență practică în domeniul analizei economico-financiare şi al evaluării întreprinderilor. În cadrul şedinţelor membrii Cercului la fel se organizează mese rotunde.

MISIUNEA CERCULUI

Implicarea studenților ASEM de la specialitatea contabilitate cât și alte specialități  în activitatea de cercetare științifică în domeniul analizei economico - financiare a entităţilor pentru a le crea competențe în această direcție, printr-un proces de învățare menit să stimuleze gândirea și creativitatea, capacitatea de a raționa și de a interpreta logic informațiile, și de a conlucra eficient în echipă.

 OBIECTIVELE CERCULUI

Cercul Ştiinţific Studenţesc „AEF” are ca obiectiv dezvoltarea cunoștințelor din domeniul analizei economico-financiare şi al evaluării entităților, prin crearea unui cadru propice dezbaterilor şi schimburilor de opinii între cadre didactice, studenți şi specialiști din firme şi instituţii financiar-bancare. Activitățile desfăşurate în cadrul cercului se caracterizează prin varietate,  atractivitate, caracter stimulator, noutate, constituindu-se astfel într-o sursă de stimulare a capacităţii creatoare, mijloc de iniţiere a studenţilor în activitatea de cercetare.

CINE POATE DEVENI MEMBRU CERCULUI?

Poate deveni membru al Cercului Științific Studențesc orice student din anul III și II de studii de la ASEM, indiferent de specializare şi formă de învățământ, precum şi studenții de la master, anul I sau II.

COORDONAREA ACTIVITĂŢII:

Departamentul  Contabilitate, audit și analiza economică a desemnat pentru coordonarea activității Cercului conf. univ., dr. Neli MUNTEANU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), care are rolul de a îndruma activitatea de cercetare a studenților.

STIMULAREA MEMBRILOR

Calitatea de membru al cercului AEF îți oferă o serie de avantaje:

  • posibilitatea de a vă completa cunoștințele teoretice şi practice din domeniul analizei economico-financiare şi al evaluării entităților;
  • posibilitatea pregătirii unor lucrări pentru participarea la conferințele științifice ale studenților economiști, faza locală, națională, internațională şi la sesiuni de comunicări științifice;
  • contactul cu specialiști din domeniul analizei şi evaluării entităților, angajați în firme şi instituții financiar-bancare;
  • efectuarea unui schimb de idei pe teme de interes din practica autohtonă și românească;
  • participarea la realizarea de studii şi cercetări în domeniul economic;
  • sprijinirea activității de cercetare științifică a Facultății de Contabilitate, ASEM prin implicarea în organizarea sesiunilor de comunicări științifice.
GRAFICUL DE LUCRU

Întrunirile Cercului analiza economico - financiară a entităţilor  urmează să fie desfășurate în conformitate cu planul de activitate a cercului.

RESPONSABILITĂŢILE COORDONATORILOR CERCULUI:
  • întocmește lista cu membrii cercului științific studențesc;
  • îndeplinește funcția de moderator al ședințelor cercului științific studențesc;
  • întocmește raportul de activitate al cercului științific studențesc;
  • realizează o selectare a celor mai bune lucrări ce vor fi promovate spre participarea la simpozioane, conferințe, concursuri, destinate studenților.
Tematici pentru dezbatere în cadrul Cercului Științific Studențesc Analiza Economico - Financiară a Entităţilor al  Departamentului ,,Contabilitate, Audit și Analiză Economică”

Temele supuse dezbaterilor vor fi propuse de către cadrul didactic coordonator, după consultarea membrilor cercului.