Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

Pentru merite deosebite în activitatea didactică şi ştiinţifică, cadrele ştiinţifico-didactice ale Departamentului au fost distinşi cu:

Nume, prenume Distincția Anul decernării
Ordine
Dr., conf. univ. P. Tostogan Gloria muncii 2013
Dr., conf. univ. E. Bajerean Gloria muncii 2010
Dr., conf. univ. V. Ţurcanu Gloria muncii 2004
Medalii
Dr., conf. univ. L. Grigoroi Mihai Eminescu 2018
Dr., conf. univ. L. Lazari Mihai Eminescu 2018
Dr., conf. univ. S. Mihaila Mihai Eminescu 2018
Dr., conf. univ. L. Grigoroi Meritul Civic 2016
Dr., conf. univ. V. Bucur Meritul Civic 2006
Diplome
Dr., conf. univ. L. Grigoroi Diploma Ministerului Educaţiei, Cercetării și Culturii a Republicii Moldova 2018
Dr., conf. univ. L. Lazari Diploma Ministerului Educaţiei a Republicii Moldova 2016
L. Grigoroi, L. Lazari, S. Mihaila, Țurcanu V. Diploma de merit a Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România filiala Suceava 2016
Dr., conf. univ. L. Grigoroi Diploma de onoare a Ministerului Finanțelor Republicii Moldova 2016
Dr., conf. univ. L. Grabarovschi Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul II 2016
Dr., conf. univ. T. Mișova Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I 2016
Dr. hab., prof. univ. A. Nederița Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I 2016
Dr. hab., prof. univ. A. Nederița Premiul "Dumitru Rusu" al revistei "Economy Transdisciplinarity Cognition", România 2015
Dr. hab., prof. univ. A. Nederița Diploma Guvernului Republicii Moldova (de gradul I)
Diploma Ministerului Finanțelor Republicii Moldova și a Ministerului Educației Republicii Moldova
2013
Dr. conf. univ. E. Bajerean Diploma Ministerului Educaţiei a Republicii Moldova 2009
Dr. conf. univ. E. Bajerean Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului Republicii Moldova 2008
Dr. hab., prof.univ. V. Ţurcanu Diploma Guvernului Republicii Moldova (de gradul II) 2006
Dr. hab., prof. univ. V.Bucur Diploma de merit în ştiinţă a Consiliului Superior de Cercetare şi Dezvoltare 2004