Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

“Viaţa fiecărui om este o istorie.”
Wiliam Shakespeare

Departamentul“Contabilitate, Audit şi Analiză Economică” a fost înfiinţat ca structură didactică şi de cercetare în cadrul facultăţii „Contabilitate” în anul 2018, prin comasarea catedrelor „Contabilitate şi Audit” şi „Contabilitate şi Analiză Economică” din cadrul ASEM.

Ţinem să menţionăm, că rădăcinile actualului departament sunt din anul 1962 când în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău a fost formată catedra „Contabilitate şi statistică”, care pe parcursul anilor a fost supusă multiplelor modificări, atât în ceea ce priveşte denumirea catedrei, componenţa nominală a cadrelor didactice, cât şi apartenenţa instituţională. Dar, care a reuşit să transmită din generaţie în generaţie valorile profesionale aferente domeniului cât şi cele didactice.

Cu un parcurs de peste 56 ani, departamentul a trecut prin numeroase transformări dar a evoluat continuu, dobândind o valoroasă experienţă şi recunoaştere în mediul universitar şi de afaceri atât din Republica Moldova, cât şi în afara ţării.

Cadrele didactice ale departamentului participă activ nu doar la pregătirea și perfecționarea specialiștilor în domeniul contabilității, auditului şi analizei economice, dar și la reformele economice petrecute în acest domeniu în Republica Moldova. Astfel, în cadrul primei etape a reformei contabilității (anii 1996-2000) au participat la elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii cadrele didactice: V. Țurcanu, V. Bucur, A. Nederița, P. Tostogan, M. Manoli, L. Grabarovschi, N. Zlatina, L. Lapițkaia, A. Graur, etc. La a doua etapă a reformei contabilității (anii 2010-2014) la elaborarea cadrului normativ al contabilității bazat pe Directivele Europene și Standardele Internaționale de Raportare Financiare au fost implicate cadrele didactice: V. Țurcanu, V. Bucur, A. Nederița, P. Tostogan, N. Ţiriulnicova, L. Grabarovschi, N. Zlatina, A. Popovici, V. Paladi, E. Cechina, A. Graur, M. Ratcov, S. Caraman, etc.

Totodată, membrii Departamentului pe parcursul timpului au fost şi sunt membri în diverse organisme la nivel naţional, precum: Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Serviciul Fiscal de Stat, Consiliul de Supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Comisia de certificare a auditorilor, Consiliul consultativ pe lângă Curtea de conturi, Consiliul economic pe lângă Preşedintele Republicii Moldova etc.

Membrii departamentului participă activ în procesul de instruire a contabililor practicieni petrecute în cadrul ASEM, cât și în organizațiile profesionale și entitățile specializate.