Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

Departamentul „Contabilitatea, audit și analiză economică” pregătește studenții la ciclul III Doctorat la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”.

Programul de studii universitare de doctorat se finalizează prin susținerea publică a tezei de doctorat și acordarea titlului științific de doctor în științe economice.

La ciclul III Doctorat, specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică” dispune de acord de cotutelă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Forma de studii la ciclul III Doctorat, poate fi:

  • învățământ cu frecvență - durata studiilor 3 ani și
  • învățământ cu frecvență redusă - durata studiilor 4 ani.

Conducători abilitați la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”