Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

Departamentul „Contabilitatea, audit și analiză economică” pregătește studenții la ciclul III Doctorat la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”.

Programul de studii universitare de doctorat se finalizează prin susținerea publică a tezei de doctorat și acordarea titlului științific de doctor în științe economice.

La ciclul III Doctorat, specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică” dispune de acord de cotutelă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Forma de studii la ciclul III Doctorat, poate fi:

  • învățământ cu frecvență - durata studiilor 3 ani și
  • învățământ cu frecvență redusă - durata studiilor 4 ani.

Conducători abilitați la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”