Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. str. Bănulescu Bodoni, 59
bloc F, et. 4, bir. 406, 407, 408, 409

 
departament.caae@ase.md

 
022-402-760 (F 407),
022-402-757 (F 407) - secretariat
022-402-759 (F 407) - șef-departament
022-402-814 (F 406), 022-402-860 (F 407), 022-402-758 (F 408), 022-402-762 (F 409) cadrele didactice a departamentului

La ciclul II Masterat, departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, are menirea de a familiariza studenții cu cele mai noi și avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul contabilității, auditului și analizei economice.

Forma studiilor învățământ cu frecvență (durata studiilor 2 ani) și învățământ cu frecvență redusă (durata studiilor 2,5 ani) destinat celor care doresc să obțină un titlu de masterat concomitant cu locul de muncă.

Programele de studii de la ciclul II Masterat în domeniul contabilității sunt concepute pentru a dezvolta absolvenților un raționament profesional autentic necesar în aplicarea reglementărilor contabile privind: gestionarea diferitor situații practice în domeniul contabilității specifice entităților; determinarea și analiza performanței și poziției financiare a entităților; realizarea de strategii, politici contabile și fiscale.

Disciplinele incluse în Planul de învățământ contribuie la angajarea absolvenților într-un spectru larg de activități:

Programul de master Contabilitate și Audit oferă următoarele perspective profesionale:

 • Conducători ai departamentului financiar contabil;
 • Contabili şefi (contabili şefi-adjuncţi) la entităţi din orice ramură a economiei naţionale;
 • Colaboratori ai departamentului control şi revizie;
 • Consultanţi în domeniul financiar-contabil;
 • Experţi/ analitici financiari;
 • Inspectori fiscali

Programul de master
Audit financiar
oferă următoarele perspective profesionale:

 • Auditori la companiile de audit;
 • Conducători ai departamentului financiar contabil;
 • Consultanţi în domeniul auditului;
 • Experţi / analitici financiari;
 • Colaboratori ai departamentului control şi revizie;
 • Inspectori fiscali

Programul de master Finanțele și Contabilitatea Firmei oferă următoarele perspective profesionale:

 • Manageri financiari în entități economice;
 • Contabili-șefi;
 • Conducători ai serviciilor economico-financiare în cadrul entităților;
 • Experți, analiști și consultanți în prezentarea situațiilor financiare

Programul de master Contabilitatea și Servicii Electronice Asociate oferă următoarele perspective profesionale:

 • Directori financiari;
 • Contabili-șefi;
 • Consultanți financiari
 • Consultanți fiscali;
 • Inspectori fiscali;
 • Analiști financiari;
 • Auditori interni;
 • Cenzori;
 • Proiectanți de sisteme informafionale;
 • Ofițeri de analiză în cadrul instituțiilor financiare

Programul de master
Contabilitate și Audit

este conceput pentru a pregăti studenții pentru poziții financiare de vârf nu numai în domeniul contabilității dar și pentru intrarea în profesia de audit, consultant atât în sectorul public cât și privat. Programul are menirea de a pregăti specialişti pentru activităţi contabile, control de gestiune, de audit şi de analiză a activităţii economico-financiare.
Programul de master „Contabilitate și audit” constă dintr-o pistă de contabilitate și o pistă de audit.

Programul de master
Audit financiar

are menirea de a pregăti cadre calificate și competente în domeniul auditului situațiilor financiare. Specialiștii din domeniul dat vor obține competențe de a exercita misiuni de audit conform unor procedee eficiente potrivit bunelor practici profesionale în domeniu, la fel și acumularea probelor argumentate în corespundere cu cerințele standardelor internationale de audit.
Programul de master „Audit financiar” constă dintr-o pistă de audit și o pistă de contabilitate.

Programul de master
Finanțele și Contabilitatea Firmei

permite să construiți cunoștințele și abilitățile necesare pentru a prognoza, înregistra și raporta activitățile unei entități din domeniul privat.
Acest program Vă oferă cunoștințele de care aveți nevoie pentru a deveni un specialist în luarea deciziilor financiare care vizează organizarea conducerii spre success.
Programul de master „Finanțele și contabilitatea firmei” constă dintr-o pistă de finanțe și o pistă de contabilitate.

Programul de master
Contabilitatea și Servicii Electronice Asociate

este conceput pentru a pregăti studenți în domeniul contabilității capabili să utilizeze tehnicile moderne și sistemele informaționale contabile. Conceptul de contabilitate avansată și paradigma IT luate împreună constituie fundamentul unui sistem educational necesar pentru o integrare bună pe piața muncii a specialiștilor contabili.
Programul de master „Contabilitatea și servicii electronice asociate” constă dintr-o pistă de contabilitate și o pistă de IT.