Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Educaţie Fizică şi Sport"

Date de contact

 
 str. Albișoara 86/4,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
 adresa@email

 
 (022) 291-381

 

 

Anunțuri

Evenimente