Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Educaţie Fizică şi Sport"

Date de contact

 
 str. Albișoara 86/4,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
 adresa@email

 
 (022) 291-381
scutelnic

Vasile SCUTELNIC
şef-catedră "Educație Fizică și Sport"

Catedra „Educaţie Fizică şi Sport” activează în cadrul ASEM-lui şi este  parte componentă a facultăţii „BAA”. Catedra a fost creată odată cu fondarea academiei.

Numărul total al cadrelor didactice, care activează la catedră, este de 8 titulari şi 2 persoane prin cumul. Pe lângă aceasta la catedră activează şi 2 laboranţi.

Sediul catedrei se află în incinta Complexului Sportiv al ASEM-lui din str.Albişoara 86/4. Lecţiile practice se desfăşoară predominant în cele 5 săli ale complexului (sală: de jocuri, de forţă, de aerobică, tenis de masă şi sala mică), precum şi în aer liber pe terenurile sportive (2 terenuri) din apropierea complexului.