Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Conferinta Stiintifica Internationala cu genericul: „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări”
Data: 05.04.2013
Categorie: Conferinţe

Album fotografii: Conferinta Internationala 5 aprilie 2013.


Cartea Conferentei Internationale, inclusiv articole: International Conference Book 5 Aprile, 2013.

 

 

 

COMUNICAT INFORMATIV
“Comunitatea universitara, mediul de afaceri si organismele profesionale contabile, s-au întâlnit la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională - la Chişinău, consacrată Zilei Profesionale a Contabilului. În pofida dificultăţilor prin care trece economia mondială şi profesia contabilă organizarea conferinţelor şi manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională constituie întotdeauna bune prilejuri de analiză punctuală a problemelor şi tendinţelor din profesia contabilă în contextul economic-social şi politic existent.”

05 Aprilie 2013, ora 09:30, Chişinău, ASEM - Facultatea “Contabilitate” a Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) şi Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) a organizat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul: „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări”.

Evenimentul a avut loc la ASEM, str. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni 59, blocul „B”, sala de lectură „Eugen Hriscev”.

Scopul acestei Conferinţe a constat în localizarea problemelor actuale ale contabilităţii în contextul integrării economice europene şi a auditului în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale de Audit (ISA), deasemenea s-au interpretat şi s-au dezvăluit problemele, soluţiile cu privire la tranziţia la Standardele Internaţionale de Raportare Financiara (SIRF) şi s-au prezentat noile reglementări contabile naţionale.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională s-a deschis cu un cuvânt de salut şi mesaje de felicitare prezentate de către: Victor Barbăneagră – Viceministru Finanţelor, Valentina Paladi - Decanul facultăţii de Contabilitate, ASEM, Tatiana Mişova - Prorector ASEM, Ana Morariu - Vice-preşedinte al Camerei Auditorilor  Financiari din România (CAFR), Ecaterina Necşulescu – Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Andreia Stanciu  - Director ACCA Europa de Sud-Est, Lilia Grigoroi - Preşedinte ACAP şi Maria Borta – Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în patru panele: Panel I - Tranziţia la IFRS şi noile reglementări contabile naţionale: probleme şi soluţii; Panel II - Probleme ale auditului în condiţiile implementării ISA; Panel III - Modernizarea contabilităţii de gestiune şi analizei financiar-contabile în condiţiile economiei concurenţiale; Panel IV - Cooperarea între mediul universitar, organizaţiile profesionale şi mediul de afaceri.

Discursurile au fost prezentate de reprezentanţi: ai Băncii Mondiale, ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), ai Camerei de Auditori a Republicii Azerbaidjan, ai Federaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Ucraina (UFPAA) şi ai instituţiilor educaţionale din Moldova, România, Belorus, Ucraina, Rusia, Macedonia, precum şi asociaţii profesionale şi conducători ai firmelor de consulting şi audit – persoane juridice, membri ai ACAP RM.

Conferinţa Internaţională şi-a încheiat lucrările cu adoptarea Rezoluţiei şi înmânarea Diplomelor de gratitudine membrilor pentru 15 ani cu ACAP, partenerilor ACAP RM pentru colaborare îndelungată: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Federaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Ucraina (UFPAA), Institutul National al Contabililor Profesionişti din Samara, Camera de Auditori a Republicii Azerbaidjan, precum şi partenerilor mass-media din Moldova pentru promovarea imaginii şi misiunii ACAP în presa naţională.

Pertenerii oficiali a conferinței

Pentru a accesa Agenda Evenimentului, apasati pe acest link.

Mesaje de Felicitare:
 1. Valentina Paladi, Decanul facultatii de Contabilitate, ASEM
 2. Andreia Stanciu, Director ACCA Europa de Sud-Est (ACCA)
 3. Lilia Grigoroi, Presedinte al Asociatiei Contabililor si Auditorilor Profesionisti din RM (ACAP)
 4. Ana Morariu, dr., prof.uni., Vice-presedinte al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
 5. Ecaterina Necşulescu, Preşedinte Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)
 6. Миновар Махкамовна. Тулаходжаева, Д.э.н., проф., САP, Председатель Совета, Национальная Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Узбекистана (NABA)

Gasiti atasat mai jos cateva prezentari din cadrul Conferintei Stiintifice Internationale:

Panel I - Tranziţia la IFRS şi noile reglementări contabile naţionale: probleme şi soluţii
 1. Alexandru Nederiţa - Aspecte generale privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate
 2. Воронченко Тамара Васильевна - Переход России на МСФО: проблемы и пути их решения
 3. Viorel Ţurcanu - Некоторые вопросы бухгалтерского учета и отчетности в условиях пенсионных планов
 4. Tetiana Botsian - Sustainable reports in Ukraine: evaluation of the situation
 5. Зубилевич С.Я. - Проблемы перехода на МСФО в Украине
Panel III - Modernizarea contabilităţii de gestiune şi analizei financiar-contabile în condiţiile economiei concurenţiale
 1. Natalia Ţiriulnicov - Specificul analizei capitalului emitentului la plasarea acţiunilor cu sau fără valore nominală
 2. Neli MunteanAnaliza-expres a creşterii economice şi a stabilităţii financiare a întreprinderii
 3. T. Tuhari - Contabilitatea şi controlul intern
 4. Stela Caraman - Abordări conceptuale ale costurilor
Panel IV - Cooperarea între mediul universitar, organizaţiile profesionale şi mediul de afaceri
 1. Andreia Stanciu - Connecting accounting education to the needs of the employers
 2. Andrei Stan - Profesia contabilă în Moldova: perspective de la o conversiune la o practică internaţională
 3. Svetlana Platon - Modernizarea programelor de studiu în domeniul contabilităţii şi auditului prin intermediul procesului de acreditare de către organizaţiile internaţionale
 4. Marina Şelaru - Poziţionarea organismului profesional între mediul universitar şi de afaceri