Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Cartea Conferentei Internationale, inclusiv articole: International Conference Book 4 Aprile, 2014

COMUNICAT INFORMATIV

“Comunitatea universitara, mediul de afaceri şi organismele profesionale contabile s-au întâlnit la 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, consacrată sărbătorii profesionale - Ziua Contabilului.


04 Aprilie 2014, ora 09:00, Chişinău, Hotelul Leogrand, Sala Begonia
 - Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)  şi Catedrele “Contabilitate şi audit” şi “Contabilitate şi analiză economică”ale Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) au organizat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul: „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”.

Evenimentul a avut loc la Leogrand Hotel & Convention Center, str. Mitropolitul Varlaam 77, sala „Begonia”.

Scopul Conferinţei a constat în identificarea şi în propunerea soluţiilor viabile vizând consolidarea şi fortificarea cooperării dintre mediul universitar și organismele profesionale, în măsura să producă plus valoare asupra dezvoltării durabile a profesiei contabile, relevanței și calității cadrului normativ contabil și fiscal. De asemenea s-a discutat despre experiențele, dificultățile și soluțiile privind aplicarea IFRS, tranziția la noile SNC, dezvoltările și aprofundările privind auditul în Republica Moldova.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională s-a deschis cu un cuvânt de salut şi mesaje de felicitare prezentate de către: Lilia Grigoroi – Preşedintele ACAP, şef catedra “Contabilitate şi audit”, Andreia Stanciu  -  Director ACCA Europa de Sud-Est, Iuri Lichii - Şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Maria Borta – Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Diana Grosu-Axenti -  Vicedirectorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în patru panele:
  • Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale – fundamentul promovării profesiei contabile;
  • Aplicarea IFRS: experienţe, dificultăţi şi soluţii;
  • Tranziţia la noile SNC: implicaţii, controverse, soluţii, comentarii;
  • Dezvoltări şi aprofundări privind auditul în Republica Moldova.

Discursurile au fost prezentate de reprezentanţii: Băncii Mondiale, Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), ai instituţiilor educaţionale din Moldova şi Belorus, precum şi asociaţii profesionale şi conducători ai firmelor de consulting şi audit – persoane juridice, membri ai ACAP RM.

La finele Conferinţei au fost înmânate Diplome şi Certificate de calificare CAP/CIPA, ACCA şi DipIFR.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a avut loc cu suportul şi sprijinul financiar al partenerilor şi sponsorilor:


.Fotografie >>>


Prezentari: