Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Academia de Studii Economice a Moldovei

Catedra „Contabilitate și Analiză Economică” în parteneriat cu

 

Logo-ACAP-215-94 ACCA - The global body for professional accountants KPMG logo
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor
Profesionişti din Republica Moldova
Association of Chartered
Certified Accountants
KPMG Moldova

 

organizează la 5-6 aprilie 2017 Conferința Științifică Internațională

„CONTABILITATEA şi PROFESIA CONTABILĂ în era provocărilor”

Direcțiile de cercetare ale conferinței:

 • Problemele contabilităţii în condiţiile integrării economice; 
 • Dezvoltarea conceptului contabilităţii în Republica Moldova în contextul reglementărilor europene;
 • Profesia contabilă: provocări şi dezvoltări;
 • Perspective de modernizare a raportării financiare;
 • Provocările şi practicile auditului financiar în RM;
 • Analiza economico-financiară în evaluarea performanţei de afaceri.

Termenul limită de înregistrare a participanților prin Formular de înregistrare 21 martie 2017.

Termenul limită de prezentare a comunicărilor spre publicare 15 martie 2017 la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 022 402 760.

Cerinţe de tehnoredactare, structura lucrării și alte detalii le găsiți în Informații suplimentare

Limba de lucru: română, rusă, engleză (fără traducere).

Taxa de participare nu se percepe.

Costurile de cazare şi călătorie sunt suportate de către participanţi.

Parteneri media:

 

Logo-ACAP-215-94 ACCA - The global body for professional accountants
Monitorul Fiscal FISC.md Camera Auditorilor
Financiari Din România

Academia de Studii Economice a Moldovei

Department Accounting and Economic Analysis in partnership with 

Logo-ACAP-215-94 ACCA - The global body for professional accountants KPMG logo
Association of Professional Accountants
and Auditors of the Republic of Moldova
Association of Chartered
Certified Accountants
KPMG in Moldova

 

organize in April 5-6, 2017, AESM International Scientific Conference

„ACCOUNTING and the ACCOUNTING PROFESSION in the century of challenges”

Research directions of the Conference:

 • Accounting problems in terms of economic integration;
 • Accounting concept development in the Republic of Moldova in the context of European regulations;
 • Accounting profession: challenges and developments;
 • Prospects for modernization of financial reporting;
 • Financial audit challenges and practices in the Republic of Moldova;
 • Economic and financial analysis in the evaluation of business performance.

The registration can be made till March 21, 2017 through the Application Form.

The deadline for presentation of the scientific articles is March 15, 2017, papers can be send via e-mail on the following address: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Articles requirements, structure of the papers and other conference details can be found in Additional information.

Language of the conference: Romanian, Russian, English (without translation).

Fee is not charged.

Participants are responsible for organizing and paying their own travel and accommodation cost.

Media Parteners:
Logo-ACAP-215-94 ACCA - The global body for professional accountants
The fiscal monitor FISC.md Chamber of Financial
Auditors of Romania