Titlul proiectului Bursă de postdoctorat Conferinţă ştiinţifică Internaţională ,,Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale” Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”
Tipul proiectului Bursă de postdoctorat a Agenţiei Naţionale a Francofoniei (AUF) în cadrul programului de burse Eugen Ionescu direcției strategice 5: 16.06 și 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 17.00059.06.15F/MS înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 18.00059.06.22F/MS
Codul proiectului CE/DG/79-56/2016 17.00059.06.15F/MS 18.00059.06.22F/MS
Finantatorul Guvernul României Guvernul RM Guvernul RM
Directorul de proiect Muntean Neli Muntean Neli Lazari Liliana
Anul finantarii 2016 2017 2018