Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Componența nominală a Consiliului Facultății Contabilitate
în anul de studii 2019-2020
Nr.Numele, prenumeleSemnătura
1 Grigoroi Lilia Dr., conf. univ.,  Decan, Președinte al Consiliului
2 Bajan Maia Dr., conf. univ.,  Prodecan, Vicepreședinte al Consiliului
3 Scutelnic Vasilii Dr., conf. univ., șef Departament „Educație fizică și Sport”
4 Lazari Liliana Dr., conf. univ., șef  Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
5 Harea Ruslan, Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
6 Țiriulnicova Natalia Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
7 Mihailă Svetlana Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
8 Chirilov Nelea Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
9 Grabarovschi Ludmila Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
10 Caraman Stela Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
11 Cușmăunsă Rodica Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică”
12 Badicu Galina Dr., conf. univ., Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” – secretar al Consiliului
13 Vârtosu Iana Studentă, CON 181
14 Vâlcu Cristian Student, CON 192
15 Avram Valeria Studentă, CON 171
16 Nicolaescu Ana Maria Studentă CON 181