Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Facultatea Contabilitate este responsabilă de specialitatea 5
DomeniuSpecialitateaTitlul obținutDurata studiilor
Învățământ cu
frecvență la zi
Învățământ cu
frecvență redusă
361. Contabilitate 522.02. Contabilitate; audit; analiza economică Doctor în economie 3 ani 4 ani

Doctoratul presupune două componente de organizare didactică și știinţifică. În cadrul primei faze doctoranzilor le sunt dezvoltate aptitudini prin intermediul unor module disciplinare obligatorii (limba străină, metodologia cercetării, informatica, specialitatea). În faza știinţifică, cerinţa de bază este publicarea lucrărilor știinţifice și susţinerea tezei de doctor în economie.

Perspectiva angajării:

  • cercetător în știinţe economice;
  • colaborator știinţific (în economie);
  • cadru didactic în învățământul universitar și preuniversitar; etc.