Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
MEMBRII CONSILIULUI FACULTĂȚII „ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT” 2018 - 2023
 1. Veaceslav Zaporojan - decanul facultății „Economie generală și Drept”, dr., conf. univ.;
 2. Marina Baieșu - prodecanul facultății „Economie generală și Drept”, dr., conf. univ.;
 3. Alexandra Tighineanu - prodecanul facultății „Economie generală și Drept”, dr., conf. univ.;
 4. Dorin Vaculovschi – șef departament „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, dr., conf. univ.;
 5. Aurelia Tomșa – șef departament „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.;
 6. Alexandru Armeanic - șef departament „Drept”, dr., conf. univ.;
 7. Elvira Jorovlea - dr., conf. univ., departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”,
 8. Aliona Balan - dr., conf. univ., departamentul „Teorie și Politici Economice”,
 9. Oxana Barbăneagră - dr., conf. univ., departamentul „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.;
 10. Vlad Cojocaru - dr., conf. univ., departamentul „Drept”;
 11. Alina Simonov – studentă an. III, grupa D-173, Specialitatea „Drept”
 12. Patrașco Veronica – studentă an.II, grupa D-181, Specialitatea „Drept”
 13. Chetruș Victoria - studentă an.I, grupa MRU-191, Specialitatea „Managementul Resurselor Umane”