Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733
Semestrul I, anul universitar 2019-2020
Nr Numele profesorului ziua biroul orele
1. VACULOVSCHI Dorin
dr., conf. univ., șef dep.
Luni
Marți
609A 1300-1400
2. BÎRCĂ Alic
dr. hab., prof. univ.
Luni 610A 1300-1400
3. ABRAMIHIN Cezara
dr., conf. univ.
Joi 609A 1120-1300
4. BAIEŞU Marina
dr., conf. univ.
Marți
Joi
611A 1400-1500
5. BOGUŞ Angela
dr., conf. univ.
Vineri 609A 1100-1200
6. BORCOMAN Raisa
dr., conf. univ.
Vineri 605A 0940-1100
7. BÎRSAN Svetlana
dr., conf. univ.
Joi 605A 1130-1300
8. CĂRUNTU Nina
dr., conf. univ.
Miercuri 605A 1200-1300
9. CEPRAGA Lucia
dr., conf. univ.
Joi 605A 1300-1400
10. JOROVLEA Elvira
dr., conf. univ.
Joi 605A 1200-1300
11. MANCAŞ Maria
dr., conf. univ.
Joi 605A 1120-1250
12. ŢURCAN Galina
dr., conf. univ.
Marți  606A 0940-1100
13. SAINSUS Valeriu
dr., conf. univ.
Luni 606A 1300-1400
14. RADU Galina
Lector univ.
Luni 605A 1300-1400