Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733
Semestrul II, anul universitar 2019-2020
Nr. Numele profesorului ziua orele biroul
1. VACULOVSCHI Dorin
dr., conf. univ., șef dep.
Luni 1100-1200 609A
2. BÎRCĂ Alic
dr. hab., prof. univ.
Luni 1300-1400 610A
3. ABRAMIHIN Cezara
dr., conf. univ.
Joi 1400-1500 609A
4. BAIEŞU Marina
dr., conf. univ.
Marți
Vineri
1200-1300 611A
5. BOGUŞ Angela
dr., conf. univ.
Miercuri 1200-1300 609A
6. BORCOMAN Raisa
dr., conf. univ.
Miercuri 1100-1230 605A
7. BÎRSAN Svetlana
dr., conf. univ.
Joi 1100-1230 605A
8. CĂRUNTU Nina
dr., conf. univ.
Miercuri 1200-1300 605A
9. CEPRAGA Lucia
dr., conf. univ.
Marți 1130-1400 605A
10. JOROVLEA Elvira
dr., conf. univ.
Joi 1200-1300 605A
11. MANCAŞ Maria
dr., conf. univ.
Joi 1100-1200 605A
12. ŢURCAN Galina
dr., conf. univ.
Joi 1030-1130 606A
13. SAINSUS Valeriu
dr., conf. univ.
Marți 1300-1400 606A