Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733

Ciclul 0 - Școală

 1. Limba şi literatura română;
 2. Limba şi literatura rusă;
 3. Logica.

Ciclul I - Licență

 1. Asistenta sociala a grupurilor
 2. Asistenta sociala individualizata
 3. Dezvoltare comunitara
 4. Dezvoltare regionala
 5. Economia sectorului public
 6. Fundamentele managementului resurselor umane
 7. Management public
 8. Management urban
 9. Managementul resurselor umane
 10. Managementul serviciilor publice
 11. Organizarea ergonomică a muncii
 12. Piața muncii
 13. Politici de resurse umane
 14. Politici publice
 15. Politici sociale
 16. Psihologie organizațională
 17. Psihologie social-economica
 18. Sociologie
 19. Standardizarea muncii
 20. Teoria științei administrative I
 21. Teoria științei administrative II
 22. Urbanism si amenajarea teritoriala
 23. Asistenta sociala a persoanelor marginalizate social
 24. Management in sfera sociala
 25. Medicina sociala
 26. Psihologie juridica
 27. Dezvoltare umana
 28. Managementul relațiilor de munca si securității muncii
 29. Arta comunicării și etică profesională
 30. Corespondenţă economică
 31. Corespondenţă juridică şi economică
 32. Corespondenţă economică şi secretariat
 33. Comunicare administrativă şi politică
 34. Retorica juridică
 35. Limba latină pentru jurişti
 36. Introducere în ştiinţele comunicării
 37. Retorică și argumentaţie în discursul economic
 38. Psihologia comunicării
 39. Comunicare managerială
 40. Comunicare organizaţională
 41. Comunicare administrativă şi politică: câmpuri de aplicare
 42. Strategii de comunicare promoţională
 43. Tehnici de redactare a mesajului economic şi a materialelor de PR
 44. Comunicare în afaceri
 45. Jurnalism economic
 46. Limbajul publicității economice
 47. Managementul comunicării în situații de criză
 48. Comunicarea societală
 49. Politologie
 50. Filosofie socială și economică
 51. Filosofia
 52. Filozofie economică
 53. Demografie și politici demografice
 54. Logica juridică

Ciclul II - Masterat

 1. Analiza politicilor publice
 2. Auditul personalului
 3. Economia muncii
 4. Economia sociala
 5. Ergonomie
 6. Gestiunea proprietății publice
 7. Instituții politico-administrative europene
 8. Managementul recompenselor
 9. Managementul resurselor umane
 10. Managementul resurselor umane in administrația publica
 11. Managementul resurselor umane in sectorul public
 12. Migrație si dezvoltare
 13. MRU internațional
 14. Relații externe in administrația publica
 15. Sisteme administrative comparate
 16. Sisteme economice comparate
 17. Sociologia organizației
 18. Sociologie demografica
 19. Staffingul personalului
 20. Managementul relațiilor cu angajații
 21. Coaching
 22. Dezvoltare economica locala si gestiunea comunităților urbane
 23. Economia resurselor umane
 24. Evaluarea performantelor si dezvoltarea RU
 25. Managementul resurselor umane in industria turismului si serviciilor hoteliere
 26. Managementul performantei
 27. Comunicare nonverbală;
 28. Managementul comunicării în administrația publică;
 29. Comunicarea interculturală şi internaţională;
 30. Psihologia comunicării manageriale
 31. Psihologia comunicării de afaceri
 32. Negocieri în afaceri
 33. Jurnalism economic
 34. Jurnalism european
 35. Tehnici de persuasiune şi de influenţare în comunicarea economică
 36. Gestiune crizelor de comunicare
 37. Reportajul economic
 38. Redactarea stilistică a mesajului economic mediatic
 39. Comunicare antreprenorială
 40. Jurnalism economic on-line
 41. Limbaj publicitar
 42. Psihologia comunicării didactice
 43. Pedagogie generală şi comparată
 44. Didactica specialităţii
 45. Comunicarea nonverbală pentru manageri şi oamenii de afaceri
 46. Managementul comunicării în administraţia publică
 47. Comunicare şi gestiunea carierii
 48. Deontologia comunicării economice
 49. Negocieri în afaceri economice internaţionale
 50. Demografie generală și economică
 51. Resursele umane și competitivitatea economiei R.M.
 52. Sisteme informaționale demografice și geografice
 53. Analiza demografică 1
 54. Concepții demografice și politici în domeniu
 55. Sănătatea reproductivă, economia și demografia familiei
 56. Riscuri și politici socio-demografice în R.M.
 57. Analiza demografică 2
 58. Proiecții și prognoze demografice
 59. Geopolitica fenomenelor demografice și migratorii