Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare"