Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 609

 
adresa@email

 
 (022) 402 734
402 733
 1. Anuarul Statistic al Republicii Moldova
 2. Magdalena Platis, Economia Sectorului Public
 3. Baieșu Marina, Prelegeri la disciplina Managementul Resurselor Umane
 4. Alic Bîrcă, Salarizarea personalului - note de curs
 5. Alic Bîrcă, Managementul Resurselor Umane - note de curs
 6. Parteneriatul public privat ghid practic. Institutul pentru Politici Publice - Bucuresti 2004
 7. Politica pe bani publici, Institutul pentru Politici Publice - Bucuresti 2004
 8. Considerente asupra procesului de descentralizare, Institutul pentru Politici Publice - Romania
 9. Bugetele locale intre teorie si practica, Institutul pentru Politici Publice Asociatia Pro Democratia, Bucuresti 2001
 10. A. Androniceanu, Management Public
 11. Ioan Ursachi, Management, ASE Bucuresti 2001
 12. Natalia Burlacu, Vadim Cojocaru, Management, ASEM 1999
 13. БАНДУРИН В., КУЗНЕЦОВ В. - Управление государственной собственностью в условиях переходной экономики, МОСКВА 1999
 14. ЧУБ Борис - Монография Управление инвестиционными процессами в регионе, Москва, 1999
 15. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ: ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯЛ. Шапиро
 16. А.Г.Воронин, В.А.Лапин, А.Н.Широков -Основы управления муниципальным хозяйством, 1996
 17. Основы управления муниципальным хозяйством
 18. Финансовая политика государства и механизм ее реализации
 19. Aspects regarding descentralization process in Romania. The administrative-teritorial reform.Open Society Foundation - RomaniaInstitute for Public Policy Bucharest