Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Teorie și Politici Economice"

ORELE DE SERVICIU
ale profesorilor departamentului "Teorie şi Politici Economice"
(semestrul II, anul de studii 2019-2020)
N.P.P.Grad ştiinţific / titlu ştiinţificZiuaOraBiroul
Tomşa Aurelia doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1200 – 1400 biroul 811 (bl.A)
Feuraş Eugenia doctor habilitat,
profesor universitar
Joi 1400 – 1600 biroul 606 (bl.B)
Bejan Ghenadie doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Marți 1300 – 1500 biroul 517 (bl.C)
Cara Elena doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1130 – 1330 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
 biroul 810 (bl.A)
Stratan Svetlana doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 810 (bl.A)
Coban Marina doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1500 decanat „BAA”
biroul 410 (bl.A)
Filip Nelea doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1400 – 1500 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 803 (bl.A)
Balan Aliona doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Miercuri  1300 – 1500 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 810 (bl.A)
Vaculovschi Elena doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni 1430 – 1630 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 810 (bl.A)
Barbăneagră Oxana doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar universitar
Luni  1130 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 803 (bl.A)
Bucos Tatiana doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar  universitar
Vineri 1130 – 1330 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 803 (bl.A)
Ignatiuc Diana doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar  universitar
Marți 1300 – 1500 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 803 (bl.A)
Cimpoieș Liliana doctor în ştiinţe economice,
conferenţiar  universitar
Vineri 
1300 – 1500 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 810 (bl.A)
Munteanu Corneliu doctor în ştiinţe economice,
lector universitar
Miercuri 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 803 (bl.A)
Tuhari Ecaterina asistent universitar Miercuri 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 810 (bl.A)
Patraşcu Dorina asistent universitar Vineri 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 803 (bl.A)
Rusu Ecaterina asistent universitar Miercuri 1300 – 1400 depart. „Teorie şi Politici Economice”,
biroul 803 (bl.A)