Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Teorie și Politici Economice"

Departamentul are în atenţie îmbunătăţirea permanentă a planului de învăţământ, în concordanţă cu cerinţele practice şi cu planul de învăţământ pentru respectivele specializări. Specialitatea "Economie Generală" îşi propune formarea specialiştilor pentru domenii legate de realizarea analizelor economico-financiare, proiectarea și conducerea afacerilor într-un mediu concurenţial, aplicarea prognozelor financiare în firmă, derularea operaţiunilor bancare, etc.

Pe lângă activitatea didactică, membrii departamentului desfăşoară o intensă muncă de cercetare ştiinţifică, elaborând şi publicând sistematic lucrări, articole şi studii de specialitate în reviste din ţară şi din străinătate. Drept confirmare este volumul impunător de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice.

Printre cele mai valoroase lucrări publicate în ultimii 4 ani de către profesorii departamentului pot fi nominalizate următoarele:
 1. Tomşa A. (coordonator). Teorie Economică. Vol.I „Microeconomie”// (manual). Chişinău: Tipografia Centrală. – 2016. – 296 pag. ISBN 978-9975-53-729-2 7.
 2. Tomşa A. (coordonator). „Economia Unităților Economice”// (manual ). Chişinău: Tipografia Centrală. – 2016. – 388 pag. ISBN 978-9975-75-809-3.
 3. ECONOMIA UNITĂŢILOR ECONOMICE (colectiv de autori) // (coordonator: TOMŞA Aurelia). Chişinău, 2016.
 4. TEORIE ECONOMICĂ. VOL.I „MICROECONOMIE”. // (colectiv de autori) // (coordonator: TOMŞA Aurelia).Chişinău: Tipografia Centrală. 2012. 408 pag.
  Menţiune: DIPLOMĂ acordată catedrei „Teorie şi Politici Economice” de către ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „PERSONALITATE” în categoria „PENTRU MANUAL(anul 2013)
 5. TEORIE ECONOMICĂ. VOL.II „MACROECONOMIE” // (colectiv de autori) // (coordonator: TOMŞA Aurelia). Chişinău: Tipografia Centrală. – 2013. – 332 pag. 
 6. BUCOS Tatiana; BARBĂNEAGRĂ Oxana. Teorie economică I (Microeconomie). Suport didactic Chișinău: Tipografia „Continental Group”. 2013,  236 pag.
 7. BUCOS, Tatiana. Educaţia – factor determinant în valorificarea potenţialului economic naţional. (monografie). Chişinău: ASEM, 2014. 160 pag.
 8. BEJAN Ghenadie. Microeconomie: teste, probleme, situații. Chişinău: ASEM, 2009, 144 pag.
 9. FILIP Nelly, SOROCEAN Olga.  Teorie economică (macroeconomie). – Curs universitar, Chişinău, Editura „Primex-Com”, 2011, 341 pag.
 10. GUTIUM Tatiana, BALAN Aliona. ECONOMIA UNITĂŢILOR ECONOMICE: TESTE ŞI APLICAŢII. Chişinău, ASEM, 2011, 202 pag.
 11. SOROCEAN O. Экономическая теория (учебное пособие). 2010. Chişinău.: Tipografia „Reclama” S.A.., 292 pag.
 12. SOROCEAN O. Экономическая теория (учебное пособие). 2010. Chişinău.: Tipografia „Reclama” S.A.., 292 pag.
 13. Сорочaн, Ольга. Экономическая теория. Ч.1. / О. П. Сорочaн; Молдавская Экономическая Академия. - 3-е изд.- Chişinău : [s.n.], 2011. - 340 с.
 14. Сорочан, Ольга. Экономическая теория. В 2 ч. Ч. 2 / О. П. Сорочан. - 2-e изд. перераб. и доп. - Chişinău : [s. n.], 2012. - 300с.
 15. STRATAN S. Микроэкономика. Chişinău.: ASEM, 2010. 304 pag.