Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Teorie și Politici Economice"

Tomşa Aurelia
 • 09 – 13 ianuarie 2017 „Aplicarea tehologiilor informaţioale de comunicare în instruire”, ASEM
 • 09 – 13 ianuarie 2017 „Deontologia şi eficienţa comunicării didactice”, ASEM
 • 11 – 15 ianuarie, 2016 – Programul de instruire„Metode inovative de evaluare a performanţelor studenţilor”, ASEM.
 • 2010 – Stagiere didactico-ştiinţifică la ASE Bucureşti, România.
 • 2009 – European Union Visitors Programme (Brussels). She will use her EUVP grant to study a range of issues as outlined in the attached Statement of Purpose.
 • 2007 – Stagiere didactico-ştiinţifică la ASE Bucureşti, România.
 • 2005 – Economic Development Institute of the World Bank – certificate for having successful completed the First Course for Government Officials Winter Seminar 94: Introduction to Market Economics Kishinev
 • 2005 – Центр высшего экономического образования Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
 • 2003 – Şcoala-seminar în cadrul New Economic School. Cursuri «Преподавание микрoэкономики».
 • 2002 – Séminaire régionale „MARKETING INTERNATIONAL” organise poure le cadre du projet francophone de formation au commerce international et au développement des entreprises. Institut National de Développement Economique et WTO (JENEVA)(INDE).
Balan Aliona
 • 01 - 03 februarie, 2017 - Școala  Jean Monnet de Studii Europene „Managementul Inovațional al UE”.
 • 09 – 13 ianuarie, 2017 - Programul de instruire „Deontologia și eficiența comunicării didactice”, ASEM.
 • 26 - 30 decembrie, 2016 - Programul de instruire „Metode inovative de predare - învățare în învățământul profesional”, ASEM.
 • 15 martie – 15 aprilie, 2016 – Stagiu de perfecționare profesională în cadrul S.R.L. „Steclar Eco”, membrul uniunii întreprinderilor ACVILA GRUP.
 • 17 septembrie – 08 octombrie, 2007 - Stagiere didactico-ştiinţifică, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Aprilie 2005 - Stagiu de perfecţionare în cadrul ASE Bucureşti, România.
Barbaneagra Oxana
 • 09 – 13 ianuarie, 2017 „Aplicarea tehologiilor informaţioale de comunicare în instruire”, ASEM.
 • 26 – 30 decembrie, 2016 „Metode inovative de predare-învăţare-evaluare în învăţământul profesional”, ASEM.
 • 11 – 15 ianuarie, 2016 – Stagiu de perfecționare ”Deontologia și eficiența didactică”, ASEM;
 • 14.02.2015 – 27.02.2015 – Stagiului în cadrul Agenției de Stat a Proprietății Intelectuale
 • 12-13 martie 2014 – Program de instruire ”Scrierea și implementarea proiectelor din fondurile UE”
 • 21- 22 octombrie 2013 – Program de instruire ”Scrierea și implementarea proiectelor din fondurile UE”;
 • ianuarie, 2006 – Programul ”Instruire pentru Profesorii de Economie” – Consiliul Național de Educație Economică (NCEE) și Centrul pentru Susținerea Inițiativei Private și Educație Economică (CSPEE), Chișinău.
 • iunie, 2004 – Trainingul de dezvoltare profesională a tinerilor universitari – Centru de Resurse Curriculare din Moldova pentru Învățământul Superior, Chișinău.
 • martie,  2003 – Programul de susţinere a învăţământului superior (HESP, fundaţia SOROS), Franţa, or. Grenoble, universitatea Pierre  Mendès France.
 • iulie,  2002 – Programul „Didactique & Pédagogie du Français langue étrangère & langue seconde”, Franţa, or.Grenoble, universitatea Stendhal-Grenoble III, Centre Universitaire d'Etudes Françaises.
Bejan Ghenadie
 • 2002 – Școala Economică din Rusia.
 • 1995 – Instituțiile bancare din Franța
 • 1993 – Banca Mondială, Washington D.C.
Bucos Tatiana
 • 6 – 10 februarie 2012 – Participarea la lucrările mesei rotunde cu genericul „Naţionalismul în Europa de Est. Perspectiva proiectelor naţionale în Moldova, Ucraina şi Belarusi” . Universitatea Umanistică Europeană din Vilnius (Lituania)
 • 17 – 24 iulie, 2011 – Stagiu de perfecţionare în cadrul Universităţii Europene Umanitare, Vilnius (Lituania)
 • iunie, 2010 - Stagiere didactico-ştiinţifică în cadrul ASE Bucureşti
 • 3 octombrie - 11 noiembrie 2007 - United Nation Institute for Training and Research UNITAR Geneva, Elveția, Curs E-Learning, Развитие и регулирование рынка капитала, certificat.
 • 3 februarie - 17 martie 2005 - United Nation Institute for Training and Research UNITAR Geneva, Elveția, Curs E-Learning, Debt resheduling with the Paris Club, certificat.
Cara Elena
 • 11 – 15 ianuarie, 2016 – Programul de instruire„Metode inovative de predare – învățare în învățământul profesional”
 • 28-30 noembrie 2013 – Reflexions sur l application des principes majeurs du Francais sur Objectif Universitaire (FOU) et du Francais sur Objectif Specifique dans les filieres francophones en economie, Agence universitaire de la Francophonie  Bureau Europe, ASEM in parteneriat cu ASE București,
 • noembrie 2013 – Stagiu de perfecționare cu tema: - La gestion des risques bancaires: les risque operationnels, le blanchiment d argent et la conformite. Antenne de Chisinau  de l Agence universitaire de la Francophonie in colaborare cu Mobiasbanca Societe generale.
 • aprilie – mai 2013 Perfecționare metodico – didactică, Universitatea Paris Daufin, Franța
 • februarie 2008 Bursa de perfecționare in cadrul AUF - secția masterat Universitatea Paris Dauphin, Franța.
 • 2004-2006 - Programul regional de perfectionare a maestriei pedagogice „banii si cresterea economica: teorie si argumentarea impirica" 5 cursuri de lectii la macroeconomie si econometrie - 240 ore academice si 2 proecte de cercetare stiintifica. New economic school, Moscova.
 • noembrie - decembrie 2003 - stajui de perfecționare în microeconomie la universitatea Pierre Mendes, Grenoble, Franta.
 • aprilie 2002 specializarea la ASE București, facultatea „Economie generală".
 • octombrie-noembrie 1998 Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble, France.
 • 1997 mai Universitatea «Dunărea de jos», Galați.
Cimpoieș Liliana
 • 23 – 26 septembrie 2019 – training activities training module 3 „Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of studenta via samar caffes - SMART”, UASM, Chișinău
 • 9 aprilie 2019 – Dezvoltarea creativității studenților prin metoda PBL, America House, Chișinău
 • 15 septembrie 2018 – 15 martie 2019 – stagiu de cercetare în cadrul programului Fulbright Visiting Scholar, Școala de Științe Economice, Universitatea de Stat din Washington (WA), SUA.
 • Noiembrie – Decembrie 2017 – Cursuri de perfecționare “Modern Didactics in Higher Education” (15 ore), Universitatea Cehă de Științe ale Vieții, UASM, Chișinău
 • 20 Noiembrie – 21 Decembrie – stagiu de mobilitate academică pentru cadre didactice în cadrul proiectului Erasmus EFFORT, Universitatea de Științe Aplicative din Vidzeme, Letonia
 • Mai – Septembrie 2016 – cursuri de perfecționare “The use of LMS Moodle and Modern Teaching Materials Trainings” (64 ore), Universitatea Cehă de Științe ale Vieții, UASM, Chișinău
 • 17 septembrie 2015 – training “Women in leadership” din cadrul proiectului Tempus IV “Leading and managing change in higher education”, Gori, Georgia
 • 1 – 26 iunie 2015 – curs “Reglementarea litigiilor în comerțul cu produse agricole în cadrul acordurilor comerciale internaționale și regionale ”, FAO UNITAR
 • 1 decembrie 2014 – 1 iunie 2015 – Stagiu de mobilitate postdoctorală în cadrul programului Erasmus EUROEAST, Universitatea Politehnică din Valencia, Spania
 • Noiembrie 2013 – Martie 2015 – cursuri de formare continuă la Modulul Psihopedagogic în volum de 30 credite, UASM, Chișinău
 • 3 – 28 februarie 2014 – curs e-learning “Standards, competitiveness and development”, The World Bank Institute
 • 22 – 25 octombrie 2013 – training  în cadrul proiectului Tempus IV LaManche “Leading and Managing Change in Higher Education”, Institutul Politehnic din Braganca, Portugalia
 • 01 – 05 august 2011 – training “Analiza ofertei agricole, a costului și venitului producătorului”, Universitatea Martin Luther Halle Wittenberg, IEFS, Chișinău
 • 01-05 august 2011 – training “Statistică și econometrie in R”, Universitatea Tehnică din Kosice, IEFS, Chișinău
Coban Marina
 • 11 – 15 ianuarie, 2016 – Programul de instruire„Metode inovative de predare – învățare în învățământul profesional”
 • 2013 – Participarea în programul de mobilitate EMERGE, la Universitatea A.I.Cuza din Iaşi
 • 2007 - stagiere Universitatea din Montreal, Canada.
 • 2003 – participarea la seminare internaţionale desfăşurate la Londra, Bucureşti, Chişinău la tema ”Asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii”
 • 2002 – participarea la şcoala seminar „Predarea Microeconomiei”, organizată de New Economic School din Moscova.
Feuraş Eugenia
 • 11 – 15 ianuarie, 2016 – Programul de instruire„Metode inovative de evaluare a performanţelor studenţilor”, ASEM.
Filip Nolea
 • 2008 – stagiune didactico-ştiinţifică la ASE Bucureşti, România
 • 2004 – stagiune de participare la Programul Economics International (SUA). Minsk – Bratislava – Riga – Lvov.
Ignatiuc Diana
 • 09  – 13 ianuarie, 2017 „Deontologia şi eficienţa comunicării didactice”, ASEM
 • 09 – 13 ianuarie, 2017 „Aplicarea tehologiilor informaţioale de comunicare în instruire”, ASEM.
 • 11 - 15 ianuarie 2016 – Programul de instruire„Metode inovative de predare – învățare în învățământul profesional”.
 • mai 2010 - Stagiu de perfecţionare în cadrul ASE Bucureşti.
Patraşcu Dorina
 • 09 – 13 ianuarie, 2017 „Aplicarea tehologiilor informaţioale de comunicare în instruire”, ASEM.
 • 26 – 30 decembrie, 2016 „Metode inovative de predare-învăţare-evaluare în învăţământul profesional”, ASEM.
 • 11-15 ianuarie, 2016 – Deontologia și eficiența comunicării didactice, Chișinău, ASEM.
Stratan Svetlana
 • 26 – 30 decembrie, 2016 „Metode inovative de predare-învăţare-evaluare în învăţământul profesional”, ASEM.
 • 2015 – Corporatia "Krones". Regensburg,Neutraubling, Germany 
 • 2009 - Corporatia "Krones". Regensburg,Neutraubling, Germany.
 • 2005 - USA, Washington DC. "ERS"(Economic Research Services Consulting Group Company).
 • 2004-2005 -USA, Florida State University. Visiting.
 • 1998 - Greece, Athena. Tacis Program in sistemul de invatamint.
 • 1997 - USA .Georgia Atlanta. Regional Scholar Exchange Program (RSEP).
 • 1994 - Austria, Vienna. World Bank Program in Joint Vienna Institution.
 • 1994 - Germany,Drezden. Tacis Program in sistemul de invatamint.
Tuhari Ecaterina
 • 09 – 13 ianuarie 2017 „Aplicarea tehologiilor informaţioale de comunicare în instruire”, ASEM
 • Martie, 2015 – Stagiu de perfecționare profesională, ,,Sovirina – Audit,, S.R.L.
 • 2014 – Cursuri de Psihopedagogie pentru cadrele didactice fără studii pedagogice în cadrul Institutului de  Ştiinţe ale Educaţiei.
Vaculovschi Elena
 • 8-19 septembrie 2014 - Turin School of Local Regulation. International Summer School on Regulation of Local Public Services. XVII Edition – Turin, Italy.
 • 24-27 octombrie, 2011 - Stagiu de perfecţionare şi Practical training for NCP în cadrul Programului FP-7 Romanian Office for Science and Technology, Brussels, (Belgia).