Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Teorie și Politici Economice"