Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713

Oferta educaţională pentru ciclul II, studii de masterat:

Domeniul general de studiuDomeniul de formare profesionalăDomeniul programului pentru studii universitare de masteratDurata studiilorNr. P.C.
Drept Drept
(pentru absolvenţii altui
profil decât cel juridic)
Drept financiar-fiscal
Drept vamal
Dreptul în afaceri
2 ani
2 ani
2 ani
120
120
120
Drept Drept
(pentru absolvenţii
de profil juridic)
Drept financiar-fiscal
Drept economic
Drept vamal
Dreptul afacerilor publice
Dreptul muncii
1,5 ani
1,5 ani
1,5 ani
1,5 ani
1,5 ani
90
90
90
90
90
Ştiinţe politice Administraţie publică Management în administraţia publică 2 ani 120
Ştiinţe economice Economie generală
Business și administrare
Teorie economică
Analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor economice
Analize și politici economice
Economia unităților economice Managementul resurselor umane
Managementul afacerilor publice
Managementul comunicării în afaceri
2 ani

2 ani
2 ani

2 ani
2 ani
2 ani
120

120
120

120
120
120