Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Banci și Activitate Bancară"

Date de contact

 
http://bab.ase.md

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Banulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 306

 
 catedrabbv@rambler.ru

 
 (022) 402-768

Ciclul I - Licență

PROGRAME ANALITICE ALE DISCIPLINELOR Ciclul I - frecvență la ZI

PROGRAME ANALITICE ALE DISCIPLINELOR Ciclul I - frecvență REDUSĂ

Lista disciplinelor departamentului Marketing şi Logistică
PREDATE STUDENŢILOR ciclului - I de studii
Nr.DisciplinaCodurile disciplinelor
în interiorul catedrei
1 Marketing I,II (general şi business to business) 012.L.01
2 Marketing 012.L.02
3 Marketing general și internațional 012.L.03
4 Marketing general şi social-politic 012.L.04
5 Comportamentul consumatorului 012.L.05
6 Agromarketing 012.L.06
7 Marketingul serviciilor 012.L.07
8 Tehnici promoţionale 012.L.08
9 Cercetări de marketing 012.L.09
10 Design şi estetică în marketing 012.L.10
11 Marketing internaţional 012.L.11
12 Logistica 012.L.12
13 Marketing social-politic 012.L.13
14 Tehnici de vânzări 012.L.14
15 Marketing turistic 012.L.15
16 Marketingul teritoriilor 012.L.16
17 Depozitarea și gestiunea stocurilor de mărfuri 012.L.17
18 Marketingul alimentației publice 012.L.18

Ciclul II - Masterat

PROGRAME ANALITICE ALE DISCIPLINELOR Ciclul II - Managementul Marketingului

PROGRAME ANALITICE ALE DISCIPLINELOR Ciclul II - Logistică şi Supply Chain Management

PROGRAME ANALITICE ALE DISCIPLINELOR Ciclul II - Reclamă și Relaţii Publice

Lista disciplinelor departamentului Marketing şi Logistică
PREDATE STUDENŢILOR ciclului - II de studii
Nr.DisciplinaCodurile disciplinelor
în interiorul catedrei
1 Analiza concurenţei şi strategii competitive 012.M.01
2 Publicitate şi planificarea medie 012.M.02
3 Managementul mărcii şi dezvoltării noilor produse 012.M.03
4 Managementul operaţiunilor logistice 012.M.04
5 Târguri şi expoziţii 012.M.05
6 Marketing internaţional 012.M.06
7 Managementul marketingului 012.M.07
8 Marketingul și managementul evenimentelor 012.M.08
9 Strategii de marketing 012.M.09
10 Cercetări avansate de marketing 012.M.10
11 Marketing direct 012.M.11
12 Auditul de marketing 012.M.12
13 Merchandising 012.M.13
14 Marketing relaţional 012.M.14
15 Relaţii publice şi lobby 012.M.15
16 Creaţie publicitară 012.M.16
17 Strategii publicitare 012.M.17
18 Marketing on-line 012.M.18
19 Managementul vânzărilor 012.M.19
20 Supply Chain management 012.M.20
21 Logistica internă 012.M.21
22 Transportul internaţional de mărfuri 012.M.22
23 Gestiunea şi controlul stocurilor 012.M.23
24 Strategii de servire în logistică 012.M.24
25 Logistica integrată 012.M.25
26 Tehnici promoţionale 012.M.26
27 Marketing strategic 012.M.27
28 Marketingul serviciilor 012.M.28
29 Marketingul pieței muncii 012.M.29
30 Strategii de promovare a proiectelor europene 012.M.30
31 Marketing editorial 012.M.31
32 Reclama și PR 012.M.32
33 Logistică și Supply Chain management 012.M.33
34 Logistica internațională 012.M.34