Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Banci și Activitate Bancară"

Date de contact

 
http://bab.ase.md

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Banulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 306

 
 catedrabbv@rambler.ru

 
 (022) 402-768
Oleg STRATULAT

Oleg STRATULAT
dr., prof. univ.
Şef catedră „Bănci și Activitate Bancară”

STIMATE PRIETENE,

Te salut în cadrul acestei vizite şi îţi doresc ca navigarea prin pagină să fie de maximă utilitate.

Noi vă oferim o gamă largă de informaţii, deoarece suntem convinşi că transparenţa în activitatea noastră este chezăşia succesului în realizarea misiunii fundamentale a catedrei – formarea bancherului modern prin cultivarea cunoştinţelor teoretice profunde şi altoirea deprinderilor practice temeinice.

signature

Aşa, să ne ajute Dumnezeu. Cu sincere urări de succes, prof.univ. dr. Oleg STRATULAT, şef catedră