Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef departament:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772
Bugetarea sensibila la gen
Bugetarea sensibilă la gen

Manual. Coordonatori: Angela Baurciulu, Angela Casian, Ion Pârțachi, Andrei Petroia, Valeriu Sainsus, Dorin Vaculovschi

 

Finanțele Întreprinderii
Finanțele Întreprinderii

Aplicații practice, Întrebari, Probleme; editura: ASEM

 

Bazele Asigurărilor
Bazele Asigurărilor

Curs universitar, cordonatori: Anatol Țugulschi și Liviu Luca; Editura: ASEM

 

Finanţele întreprinderii
Finanţele întreprinderii

Manual, coordonatori: Botnari Nadejda, conf. univ., dr; editura: Firma editorial-poligrafică “Tipografia Centrală”, 2008

 

Iniţierea în asigurări
Iniţierea în asigurări

Manual, coordonatori Fotescu Stanislav, Ungureanu Teodor, Teacă Aliona, Cernica Veaceslav, editura Policolor, 2003

 

Finances des entreprise
Finances des entreprise

Notes de cours, coordonatori Cobzari Ludmila, Petroia Andrei, Bejan Maria, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2004

 

Gestiunea fiscală
Gestiunea fiscală

Suport de curs, coordonatori: Cobzari Ludmila, Criclivaia Diana, Brumă Ina, Brumă Sorin, editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2011

 

Управление налогообложением
Управление налогообложением

Curs de lecţii, coordonator Chicu Nadejda, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2011

 

Современные инструменты и методы управления финансами предприятия
Современные инструменты и методы управления финансами предприятия

Note de curs la masterat, coordonatori: Cobzari Ludmila, Suvorova Iulia, Tiuricov Constantin, Companeeţ Maria.

 

Leasingul financiar – formă de investire în dezvoltarea Republicii Moldova
Leasingul financiar – formă de investire în dezvoltarea Republicii Moldova

Monografie, coordonatori: Brumă I., Cobzari L., editura: Centrul Editorial-poligrafic al USM, 2007

 

Финансы предприятия
Финансы предприятия

Manual, coordonatori: Cobzari Ludmila, Chiosea Tatiana, Tiuricov Constantin, Suvorova Iulia, Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM, 2007

 

Politici financiare ale întreprinderii
Politici financiare ale întreprinderii

Curs de lecţii, coordonatori: Cobzari L., Taran I., Baurciulu A., editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2006

 

Evaluarea financiară a întreprinderii în scopri bancare
Evaluarea financiară a întreprinderii în scopri bancare

Monografie, coordonator Băncilă Natalia, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2006

 

Особенности управления финансовыми рисками в операционной деятелъности предприятия
Особенности управления финансовыми рисками в операционной деятелъности предприятия

Curs de lecţii, coordonator Suvorova I., editura: Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM, 2012

 

Finanţe
Finanţe

Manual, coordonatori: Botnari Nadejda, conf. univ., dr; Baurciulu Angela, conf. univ., dr; editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2010

 

State treasury and budget cash execution in the Republic of Moldova
State treasury and budget cash execution in the Republic of Moldova

Curs de lecţii, coordonator Petroia A., editura Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM, 2007

 

Fiscalitate internaţională
Fiscalitate internaţională

Suport de curs; coordonatori: Ulian Galina, Criclivaia Diana, Brumă Inesa; editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2010

 

International insurance
International insurance

Lecture course, coordonatori: Cobzari L., Vîsoţcaia T., Goncearenco A, Droboşev E, Pociumban A, Romanova A, editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2003

 

Финансовый менеджмент фирмы
Финансовый менеджмент фирмы

Curs de lecţii, coordonatori: Cobzari L., Tiuricov C., editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2006

 

Metodologia finanţării învăţămîntului public
Metodologia finanţării învăţămîntului public

Monografie, coordonator Manole Tatiana, editura: Tehnica-Info, 2010

 

Management financiar universitar
Management financiar universitar

Curs de lecţii, coordonatori Caisîn Semion, Cobzari Ludmila, Botnari Nadejda, Buşmachiu Eugenia, editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2001

 

Макроэкономические условия и организационно-методические основы финансовой реструктурации
Макроэкономические условия и организационно-методические основы финансовой реструктурации

Curs de lecţii, coordonator Cobzari L., editura CEP USM, 1998

 

Administrarea fiscală
Administrarea fiscală

Curs de lecţii, coordonatori: Ulian Galina, Kuzmina Olga, editura CEP USM, 2007

 

Финансовая политика предприятий
Финансовая политика предприятий

Curs de lecţii, coordonator Cobzari Ludmila, Taran Irina, Baurciulu Angela, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2006

 

страхование в сфере внешнеэкономических отношении процессов глобализации
страхование в сфере внешнеэкономических отношении процессов глобализации

Manual, Coordonator: Sîrbu Victoria, editura: “Melil Grafica”, 2006

 

Финансы предприятий
Финансы предприятий

Curs de lecţii, coordonatori: Tighinean A., Cobzari L., editura Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 1998

 

Финансовый менеджмент риска
Финансовый менеджмент риска

Monografie, coordonator Tiuricov C., Tipografia ASEM, 2005

 

Finanţele publice locale
Finanţele publice locale

Manual, coordonator: Manole Tatiana; editura Epigraf, 2003

 

Metodologia planificării bugetare: elaborare de buget
Metodologia planificării bugetare: elaborare de buget

Manual, coordonatori Cobzari Ludmila, Manole Tatiana, editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2004

 

Fiscalitatea agenţilor economici
Fiscalitatea agenţilor economici

Manual, coordonator Balaban Ecaterina, editura Elena – V. I, 2008

 

Влияние финансового механизма на процессы регулирования финансовой устойчивости промышленных предприятий Республики Молдова
Влияние финансового механизма на процессы регулирования финансовой устойчивости промышленных предприятий Республики Молдова

Manual, coordonator Suvorova I., editura Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM, 2005

 

Piaţa asigurărilor şi perfecţionarea relaţiilor economice în Republica Moldova
Piaţa asigurărilor şi perfecţionarea relaţiilor economice în Republica Moldova

Manual, coordonator Sîrbu Victoria conf. univ., dr; editura Alma Mater, 2001

 

Finanţe publice
Finanţe publice

Sinteze, scheme, teste, cordonatori: Hîncu Rodica, Buşmachiu Eugenia, Ignat Marselina, Ciobanu Natalia, Cernit Rodica, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2005

 

Politici financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale 29-30 aprilie 2010
Politici financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale 29-30 aprilie 2010

Volumul 2, cordonatori Botnari Nadejda, Buşmachiu Eugenia, editura Policolor, 2010

 

Финансы Государственного Сектора и Управление ими
Финансы Государственного Сектора и Управление ими

Manual, coordonator Petroia Andrei, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2007

 

Finanţele întreprinderii
Finanţele întreprinderii

Sinteze, teste, probleme; coordonatori: Botnari Nadejda, conf. univ., dr; editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2006

 

Competitivitatea băncilor în formarea sistemului bancar concurent
Competitivitatea băncilor în formarea sistemului bancar concurent

Coordonator Cobzari Ludmila, editura: Secţia poligrafie operativă a USM, 1996

 

Administrarea fiscală
Administrarea fiscală

Curs universitar, cordonatori: Cobzari Ludmila, Kuzmina Olga, Moraru Tatiana, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2007

 

Страхование и перестрахование
Страхование и перестрахование

Curs de lecţii, coordonatori: Vîsoţcaia T., Sîrbu V., Tipografia ASEM, 2006

 

Eficienţa asigurărilor în Republica Moldova
Eficienţa asigurărilor în Republica Moldova

Monografie, coordonator Fotescu Stanislav, editura ASEM, 2001

 

Tendinţele dezvoltării pieţei de asigurări pe plan internaţional şi naţional în conditile economiei concurenţiale
Tendinţele dezvoltării pieţei de asigurări pe plan internaţional şi naţional în conditile economiei concurenţiale

Manual, coordonator Sîrbu Victoria, editura: Alma Mater, 2004

 

Рынок страхования
Рынок страхования

Curs de lecţii, cordonatori: Sîrbu Victoria, Vîsoţcaia Tatiana, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2006

 

Применение механизма регулирования финансовой устойчивости промышленных предприятий
Применение механизма регулирования финансовой устойчивости промышленных предприятий

Manual, coordonator Suvorova Iulia, editura Primex Com, 2008

 

Politici financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale 29-30 aprilie 2010
Politici financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale 29-30 aprilie 2010

Volumul 1, coordonatori Botnari Nadejda, Buşmachiu Eugenia, editura Policolor, 2010

 

Bugetare sensibilă la gen
Bugetare sensibilă la gen

Manual, coordonatori Baurciulu Angela, Belostecinic Marina, Casian Angela, Pîrţachi Ion, Petroia Andrei; editura: Departamentul Editorial poligrafic al ASEM, 2009

 

Налогообложение
Налогообложение

Curs de lecţii, coordonator Chicu Nadejda, editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2010

 

Банковский менеджмент
Банковский менеджмент

Note de curs, coordonatori: Cobzari Ludmila, Dicova Irina, Tipografia „ELENA-VI”, 1998