Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef departament:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772
Nadejda BOTNARI

Nadejda BOTNARI
dr., prof. univ.
Şef departament „Finanțe și Asigurări”

Misiunea departamentului „Finanţe şi Asigurări” este să ofere servicii educaţionale de înaltă calitate în scopul dezvoltării capacităților intelectuale și a cunoștințelor de specialitate ale studenților în domenii distincte ale economiei, precum: Finanţe publice, Fiscalitate, Finanţele întreprinderii, Asigurări; implicarea personalului ştiinţific al catedrei în crearea unei economii de piaţă funcţionale prin cercetări veritabile şi transfer de cunoştinţe  către autorităţile locale şi centrale.

Prin studiile profesionale oferite la programele de masterat  Finanţe Publice şi Fiscalitate, Finanţe corporative şi Asigurări, Analize şi Prognoze Financiare în Activitatea de Antreprenoriat, Finanţele şi Contabilitatea Firmei, aflate în gestiunea catedrei, colectivul didactico-ştiinţific contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe profesionale ale tuturor absolvenţilor noştri, dar şi al altor cetăţeni, la formarea de elite profesionale.