Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef departament:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772

Studiile superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED)sunt prevăzute în Titlul 1 ,, Învățămîntul superior” al Codului Educației Republicii Moldova . Conform Capitolului I ,, Dispoziții generale ”, art. 76 , al.3 în cadrul studiilor superioare de doctorat şi postdoctorat se realizează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare. Conform prevederilor Art. 78 ale Codului educației, studiile superioare de doctorat se organizează în următoarele forme de învăţămînt:

  1. cu frecvenţă;
  2. cu frecvenţă redusă.

Articolul 80 prevede următoarele Condiţii de acces la studii de doctorat pentru cetăţenii Republicii Moldova:

  1. pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern
  2. pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice;
  3. pe locuri cu finanţare mixtă.

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de acces în învăţămîntul superior cu finanţare de la bugetul de stat, în fiecare ciclu al învăţămîntului superior.

L I S T A D O C T O R A N Z I L O R
care îşi fac studiile în cadrul A.S.E.M., cat-ra,, Finanțe și Asigurări” (la 1 ianuarie 2017 )

Forma de studii - cu frecvenţă redusă
Cu finanţarea de la buget
Cetăţeni ai Republicii Moldova

Nr.
d/o
Numele, prenumele, patronimiculSpecialitatea,
tema tezei de doctorat
Conducătorul
ştiinţific
Durata
studiilor
12345
1 Eşanu
Mariana Valeriu
522.01. Finanţe
Costul capitalului şi implicaţiile acestuia în optimizarea structurii financiare a întreprinderii
prof.univ., dr.hab., Natalia Băncilă 1.11.2012
31.10.2019
2 Prodan Ana Serghei 522.01. Finanţe
Perfecţionarea managementului financiar al entităţilor economice cu proprietate publică din perspectiva dezvoltării durabile
conf.univ., dr.hab., Ciubotaru Maria 1.11.2014
31.10.2018
3 Cazac Diana Petru 522.01. Finanţe
Managementul datoriei publice în vederea asigurării echilibrului bugetar
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari 1.11.2013
31.10.2017
4 Noroc Dorel Iurie 522.01. Finanţe
Politica fiscală a Republicii Moldova între creştere economică şi stabilitatea finanţelor publice
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari 1.11.2013
31.10.2017
5 Stati Andrei Nicolai 522.01. Finanţe
Sistemul Control Financiar Public Intern în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari 1.11.2014
31.10.2018

Forma de studii - cu frecvenţă redusă
Prin contract
Cetăţeni ai Republicii Moldova

Nr.
d/o
Numele, prenumele, patronimiculSpecialitatea,
tema tezei de doctorat
Conducătorul
ştiinţific
Durata
studiilor
12345
1. Marin Lilian Gheorghe 522.01. Finanţe
Gestiunea financiară a companiilor de asigurări în vederea eficientizării activităţii acestora
522.01. Finanţe
prof.univ., dr.hab., Natalia Băncilă 1.11.2014
31.10.2018
2. Şchiopu Irina Ion Implicaţiile managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii
522.01. Finanţe
conf.univ., dr., Nadejda Botnari 1.11.2013
31.10.2017
3. Grosu Mariana Tudor Diminuarea proceselor evazioniste prin prisma controlului fiscal .Nadejda Botnari, conf.univ,dr.
1.Cobzari Ludmila, dr.hab.,prof.univ.
2. Baurciulu Angela, dr.,conf.univ.
3. Chicu Nadejda, dr.,conf.univ.
30.12.2015
29.12.2019
4. Caracicovschi Lilia Victor 522.01. Finanţe
Direcții de dezvoltare a managementului finanțelor publice în Republica Moldova
conf.univ.,dr., Eugenia Bușmachiu
1. Casian Angela, conf.univ., dr.
2. Baurciulu Angela, conf.univ., dr.
3. Vostricov Denis, conf.univ., dr.
1.11.2016
31.10.2020
5. Frunză Irina Mihail 522.01. Finanţe
Modernizarea sistemului de management financiar-bancar din perspectiva minimizării riscurilor
bancare şi a costului finanţării entităţilor economice
conf.univ., dr.hab., Ciubotaru Maria 1.11.2014
31.10.2018
6. Bejenari Leonid Ilie 522.01. Finanţe
Strategii şi instrumente de gestiune în vederea reducerii riscurilor bancare
prof.univ., dr.hab., Ludmila Cobzari 1.11.2013
31.10.2017
7. Sandu Irina Victor 522.01. Finanţe
Încadrarea aspectului gender în procesul de bugetare în Republica Moldova
conf. univ., dr., Andrei Petria
1. Baurciulu Angela, dr.conf.univ.
2. Casian Angela, dr.conf.univ.
3. Vaculovschi Dorin, dr.conf.univ.
1.11.2016
31.10.2020
Teze de doctor susținute
în cadrul Consiliului Științific specializat la specialitatea 522.01. Finanţe
în anul 2016
Nr.
d/o
Numele, prenumele,Tema tezei de doctoratConducătorul
ştiinţific
Perioada susținerii
12345
1 Moroi Tatiana Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova prof.univ., dr.hab.
Ulian Galina
25. XI. 2016
2 Niculaie Mirela Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică prof.univ., dr.hab.,
Ludmila Cobzari
27 . X. 2016
3 Viorica Cerbușca Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovaționale prof.univ., dr.hab.
Ulian Galina
24.XI.2016
4. Hîncu Vasile Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale conf.univ., dr.hab.,
Ciubotaru Maria
21.VI.2016
Teze de doctor ce urmează a fi susținute
în cadrul Consiliului Științific specializat la specialitatea 522.01. Finanţe
în anul 2017
Nr.
d/o
Numele, prenumele,Tema tezei de doctoratConducătorul
ştiinţific
Perioada preconizată pentru susținere
12345
1. Cernit Rodica Gestionarea resurselor financiare ale Statului prin Sistemul trezorerial prof.univ., dr.hab.,
Ludmila Cobzari
 Semestrul I , anul 2017
2. Nedelcu Ana Efectele rotației capitalului asupra performanței financiare a întreprinderilor industriale. Conf.univ., dr.
Nadejda Botnari
Semestrul I , anul 2017
3.  Griciuc Petru Rolul instrumentelor fiscale în crearea unei economii de piaţă funcţionale în Republica Moldova Conf.univ., dr.
Nadejda Botnari
Semestrul I , anul 2017
4  Creciun Ala Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățămînt superior prof.univ., dr.hab.,
Ludmila Cobzari
Semestrul I , anul 2017

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.