Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Componentele domeniului de formare profesională Finanţe
Ciclul I. Licenţă
Titlul obţinut: Licenţiat în economie
Durata şi forma de învăţământ: 3 ani – la zi, 4 ani – cu frecvenţă redusă
Specialitatea: 364.1. Finanţe şi Bănci (Română – engleză)
364.1. Finanţe şi Bănci (Română, rusă)