Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Componentele domeniului de formare profesională Finanţe
Ciclul III. Doctorat
Titlul obţinut: Doctor în economie
Durata şi forma de învăţământ: 3 ani – la zi, 4 ani – cu frecvenţă redusă.
Specializări: 522.01 Finanţe