Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Ludmila COBZARI
Decan, Ludmila COBZARI

Doctor habilitat, profesor universitar

 

FACULTATEA FINANŢE  din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, fiind una din cele mai prestigioase în şcoala economică superioară,  s-a impus prin contribuţia mai multor generaţii de profesori, studenţi şi personal administrativ, dezvoltând un mediu academic cu tradiţii în instruire şi cercetare.

În prezent, facultatea Finanţe este o componentă importantă a ASEM, deţinând poziţia de lider în spaţiul universitar din Republica Moldova în formarea specialiştilor pentru cele mai importante domenii ale economiei naţionale, precum: activitatea bancară, investiţiile, asigurările, finanţele publice, fiscalitatea, finanţele agenţilor economici, pieţele de capital, relaţiile valutar-financiare, etc. 

Obiectivele principale ale facultății sunt:
  • Promovarea învățământului economic-financiar și a cercetării în corelare cu potențialul național, exigențele europene și integrarea în circuitul de valori universale;
  • Pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul financiar-bancar;
  • Pregătirea cadrelor științifice și didactice prin învățământul postuniversitar specializat, doctorat și postdoctorat;
  • Racordarea sistemului de învățământ autohton la standardele europene și internaționale;
  • Asigurarea continuității procesului de restructurare curriculară, logistică și umană.