Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Planul
de activitate al Consiliului facultăţii „Finanţe”
pentru anul universitar 2016-2017
Ordinea de ziResponsabili
August
1. Examinarea şi aprobarea planurilor de activitate a catedrelor facultăţii Finanţe în anul universitar 2016-2017. Şefii de catedre
2. Examinarea şi aprobarea planului de activitate al Consiliului facultăţii Finanţe în anul universitar 2016-2017. Preşedintele Consiliului Facultăţii
3. Aprobarea obiectivelor managementului calităţii pentru anul universitar 2016-2017 în cadrul catedrelor  şi în cadrul facultăţii Finanţe. Şefii de catedre
Preşedintele Consiliului Facultăţii
4. Chestiuni diverse.  
Octombrie
1. Examinarea raportului privind rezultatele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, desfășurată în septembrie 2016. Şefii de catedre
2. Chestiuni diverse.  
Noiembrie
1. Evaluarea nivelului de satisfacţie al studenţilor din cadrul facultăţii Finanţe Prodecanii
2. Chestiuni diverse.  
Decembrie
1. Examinarea şi aprobarea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică a catedrelor facultăţii Finanțe pentru anul 2016. Şefii de catedre şi persoanele responsabile pentru activitatea ştiinţifică ale catedrelor din cadrul facultăţii Finanţe
2. Examinarea şi aprobarea temelor tezelor anuale pentru absolvenţii facultăţii Finanţe în anul universitar 2017-2018 (cu frecvența la zi şi frecvenţa redusă). Şefii catedrelor de profil
3. Examinarea şi aprobarea temelor tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii Finanţe şi Bănci în anul universitar 2017-2018 (cu frecvența la zi şi frecvenţa redusă). Şefii catedrelor de profil
4. Chestiuni diverse.  
Februarie
1. Examinarea şi aprobarea raportului privind rezultatele sesiunii de iarnă a studenților facultății Finanțe, ciclul I, licență în anul universitar 2016-2017. Prodecanii,
Şefii de catedre
2. Examinarea raportului privind pregătirea şi organizarea practicii de producție și de licenţă pentru studenţii absolvenţi la specialitatea Finanţe şi Bănci. Şefii catedrelor de profil
3. Organizarea și evaluarea activității individuale a studenților Prodecanii,
Şefii de catedre
4. Chestiuni diverse.  
Martie 
1. Examinarea activităţii tutorilor grupelor academice în cadrul facultăţii Finanţe Şefii de catedre
2. Chestiuni diverse.  
Aprilie
1. Evaluarea frecvenţei studenţilor din cadrul facultăţii Finanţe Prodecanii
2. Chestiuni diverse.  
Mai
1. Examinarea raportului privind rezultatele practicii de producție și de licenţă. Şefii catedrelor de profil
2. Examinarea activităţii cercurilor științifice studențești din cadrul catedrelor facultății Finanțe. Şefii de catedre
3. Chestiuni diverse.  
Iunie
1. Examinarea şi aprobarea raportului privind rezultatele sesiunii de vară a studenţilor facultăţii Finanţe în anul universitar 2016-2017. Prodecanii,
Şefii de catedre
2. Examinarea şi aprobarea dării de seamă privind rezultatele examenelor de finalizare a studiilor la specialitatea ”Finanțe și Bănci”. Şefii catedrelor de profil
3. Examinarea şi aprobarea raportului privind activitatea catedrelor din cadrul facultăţii Finanţe şi realizarea obiectivelor managementului calităţii în anul universitar 2016-2017.               Şefii de catedre
4. Examinarea şi aprobarea raportului privind activitatea Comisiei Metodice din cadrul facultății Finanțe. Preşedintele Comisiei Metodice a facultăţii Finanţe
5. Examinarea şi aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului facultăţii Finanţe în anul universitar 2016-2017. Preşedintele Consiliului Facultăţii
6. Examinarea şi aprobarea raportului privind organizarea activităţilor studenţeşti extracurriculare în cadrul facultăţii Finanţe. Preşedinte al Conciliului Studenţesc al facultăţii Finanţe
Preşedinte al Comitetului Sindical al Studenţilor facultăţii Finanţe
7. Chestiuni diverse.