Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Curatorii grupelor academice din cadrul facultății „Finanţe”
pentru anul universitar 2016-2017
Nr.Numele, PrenumeleGrupa
1 Pîrlog Angela, lect.sup.
catedra ”Limbi Moderne Aplicate”
FB 161
2 Corduneanu Irina, lect.sup.
catedra ”Limbi Moderne Aplicate”
FB 162
3 Berghe Nadejda, lec.sup.,
catedra ”Finanțe și Asigurări”
FB 163
4 Roșca Marcelina, lec.sup.,
catedra ”Investiții și Piețe de Capital”
FB 164
5 Vostricov Denis, conf.univ.,
catedra ”Finanțe și Asigurări”
FB 165
6 Drobîşeva Elena, lect.sup.
catedra ”Limbi Moderne Aplicate”
FB 166